in English
 
 

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 

Tiedekunnan asiantuntijat tarttuvat ajan haasteisiin sekä analysoivat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ilmiöitä omien tieteenalojensa näkökulmasta. Tieteet kohdistavat katseensa yhteiskuntaelämän eri puoliin. Yhdessä niiden näkökulmat muodostavat monipuolisen ja täydentyvän kuvan yhteiskunnasta.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa annettava opetus perustuu uusimpaan tutkimukseen sekä perehdyttää tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Tiedekunnassa tehdään sekä soveltavaa, välittömästi yhteiskuntaa palvelevaa tutkimusta että teoreettisesti painottunutta tutkimusta.

Tiedekunnalla on luonnostaan erittäin vahva rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Keywords:
Tags:

 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript