in English
 
 
Christina Salmivalli strategisen tutkimuksen neuvostoon
​Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin.

Neuvosto tekee valtioneuvostolle aloitteita strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä. Neuvosto päättää ohjelmaan hyväksyttävistä tutkimushankkeista yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja laadun perusteella sekä vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.

Salmivallin ja Nuotion lisäksi neuvostoon nimitettiin tutkimusjohtaja Petteri Alinikula (Saab Group), lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (valtiovarainministeriö), tutkimus- ja teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja (Valio), yliopettaja Helena Kautola (Hämeen ammattikorkeakoulu), ekonomisti Olli Kärkkäinen (Nordea), professori Sarianna Sipilä (Jyväskylän yliopisto) ja professori Reetta Toivanen (Helsingin yliopisto).

Christina Salmivallin keskeisimmät tutkimusaiheet kasvatus- ja kehityspsykologissa ovat nuorten kehityksen negatiivinen dynamiikka ja erityisesti koulukiusaaminen sekä sitä selittävät tekijät. Hänet tunnetaan myös kiusaamisen vähentämiseksi luodun KiVa Koulu –ohjelman kehittäjänä. Sen rinnalla Salmivalli on ryhmineen luonut uuden Opintokamu-ohjelman, jonka avulla kehitetään toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia.

Erja Hyytiäinen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 29.6.2018 11:10 ,  Päivitetty 29.6.2018 11:12