in English
 
 
Havainto-kollokvion sato jalostui antologiaksi
havainto.jpg
– Osa kirjoituksista edustaa perinteistä, epistemologisesti tai mielenfilosofisesti suuntautunutta havainnonfilosofiaa. Osassa tarkastellaan havainnon erityistapauksia tai jopa koetellaan havainnon käsitteen rajoja ja havainnon mahdollista roolia muilla filosofian osa-alueilla, esimerkiksi moraalifilosofiassa – havaintoa koskevaa empiiristä tutkimusta unohtamatta, Hemmo Laiho kertoo.

Myös havaintoa tarkastelevia filosofianhistoriallisia lähteitä koskeva tutkimus on hyvin edustettuna.

–  Paitsi että kokoelman kirjoitukset tarjoavat monipuolisen näkökulman havainnonfilosofiseen tutkimukseen, niiden on tarkoitus toimia ponnahduslautoina syvemmälle tutustumiselle käsiteltyihin aiheisiin ja niitä koskeviin jatkotutkimuksiin.

Laihon mukaan havaintoon liittyvät teemat ovat aina kiehtoneet filosofeja, eikä näy merkkejä siitä, että aihe olisi tyhjenemässä tai kiinnostus hiipumassa.
       
Kirjasta on otettu pieni painos, minkä lisäksi se on vapaasti saatavilla elektronisena Turun yliopiston UTUPub-julkaisuarkistossa.

>> Teoksen elektronisena

EH
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 3.5.2018 17:10 ,  Päivitetty 3.5.2018 17:13