in English
 
 
 

 Sisältöeditori

 

​Ajankohtaista


P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin verkkokurssi alkaa 5.2

TOPSOS-koulutus päättyy

A.6 Ajankohtainen taloussosiologia, kevään kotitenttien ajankohdat

Julkiset opetusnäytteet (poliittinen historia ja filosofia)

Arkkipiispaehdokkaiden arvopohja esille Turun yliopiston tentissä

Public trial lecture (for applying the title of docent in East Asian Studies)

Julkiset-opetusnäyteet valtio-opin yliopisto-opettajan tehtäväntäytössä

Eduskuntatutkimuksen keskus pureutuu juhlassaan parlamentarismiin

Dosenttuurihakijoiden julkinen opetusnäytetilaisuus 24.11.2017

Markkinat-kurssin kotitentti 16.10.2017

Professori Wibergin tutkimusryhmän julkaisu: FAKTAT POLITIIKASSA

A.6 Ajankohtainen taloussosiologia, syksyn kotitenttien ajankohdat

JMC julkaisi erikoisnumeron Yhdysvaltain vaaleista

Sosiaalitieteiden perusopintojen uusintatentit kesällä

Ajankohtainen taloussosiologia -kurssin kesätentti 3.6.

Sosiaalitieteiden VTK-tutkintouudistus ja opinto-oppaan julkaisu

Professori Wibergin tutkimusryhmälle myönnetty Faktabaarin joukkoistuspalkinto

Varadekaanit ja laitosjohtajat valittu - kausi alkaa elokuussa

CfP: Competing Visions: European integration beyond the EC/EU, Helsinki, 5-6 October 2017

Taloussosiologian rästitentit 6.4.2017 ja 4.5.2017

Ilmoittautumiset hallinnolliset instituutiot -kurssille 15.2.2017

Sosiaalitieteiden kandidaatin tutkintouudistus 1.8.2017 alkaen

Neuvottelukunta vahvistaa linkkiä työelämän ja koulutuksen välillä

Poliittisen historian yliopistonlehtorin tehtävä haettavana

Ajankohtainen taloussosiologia -kotitentti

Markkinat-kurssin kotitentti 27.2.2017

Julkaisu, professori Matti Wiberg: The Impact of the European Union on National Legislation

Professori Matti Wibergille apurahaa Koneen Säätiöltä

Course “Consumption, Culture and Economy II” starts in January. Enrol now!

Prof. Mikael Hjerm luennoi 11.11. aiheesta Prejudice, past, present and future

Haettavana tutkijanhuone "Manun kammari"

Ansökan om forskarkammare, "Manus kammare"

Yliopistonlehtori Mikael Mattlin toimii ma. prof. Juha Vuoren sijaisena

Yliopisto-opettaja Heino Nyyssönen toimii yliopistonlehtori Mikael Mattlinin sijaisena

Professori Matti Wibergille myönnetyt apurahat - Kunnallisalan kehittämissäätiö

Poliittisen historian opetushenkilökunnan sijaisuus Clerc - Jalava

VTT Juha Vuori toimii professori Henri Vogt'in sijaisena

Professori Matti Wibergille myönnetyt apurahat - Koneen säätiö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sai neuvottelukunnan

Ilmoittautuminen kurssille A.3 Laadulliset tutkimusmenetelmät, tietokoneavusteinen analyysi

Valtio-oppi: Juha Vuori toimii Vogt'in sijaisena

Haku tohtorikoulutettavan tehtävään ja tohtorintutkinnon suoritusoikeuteen

Suorita opintopisteitä taloussosiologian luentopassilla!

Mielenkiintoisia vierailuluennoitsijoita syyskuussa

Info pääainetta vaihtaneille tai erillisvalinnassa valituille tiistaina 6.9.

A.5 Taloussosiologian suuntauksia -kurssin kotitentit

A.8 Markkinat -kurssin kotitentti 30.9.

Opiskelijavalintojen tulokset

Taloussosiologian vanhan opetusohjelman tentit tentittävissä lokakuun loppuun asti

Silmänliike voi paljastaa dysleksian ja taitavan koodarin
<<    >>