in English
 
 
 

 Sisältöeditori

 

​Ajankohtaista


CfP: Competing Visions: European integration beyond the EC/EU, Helsinki, 5-6 October 2017

Taloussosiologian rästitentit 6.4.2017 ja 4.5.2017

Ilmoittautumiset hallinnolliset instituutiot -kurssille 15.2.2017

Sosiaalitieteiden kandidaatin tutkintouudistus 1.8.2017 alkaen

Neuvottelukunta vahvistaa linkkiä työelämän ja koulutuksen välillä

Poliittisen historian yliopistonlehtorin tehtävä haettavana

Ajankohtainen taloussosiologia -kotitentti

Markkinat-kurssin kotitentti 27.2.2017

Julkaisu, professori Matti Wiberg: The Impact of the European Union on National Legislation

Professori Matti Wibergille apurahaa Koneen Säätiöltä

Course “Consumption, Culture and Economy II” starts in January. Enrol now!

Prof. Mikael Hjerm luennoi 11.11. aiheesta Prejudice, past, present and future

Haettavana tutkijanhuone "Manun kammari"

Ansökan om forskarkammare, "Manus kammare"

Yliopistonlehtori Mikael Mattlin toimii ma. prof. Juha Vuoren sijaisena

Yliopisto-opettaja Heino Nyyssönen toimii yliopistonlehtori Mikael Mattlinin sijaisena

Professori Matti Wibergille myönnetyt apurahat - Kunnallisalan kehittämissäätiö

Poliittisen historian opetushenkilökunnan sijaisuus Clerc - Jalava

VTT Juha Vuori toimii professori Henri Vogt'in sijaisena

Professori Matti Wibergille myönnetyt apurahat - Koneen säätiö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sai neuvottelukunnan

Ilmoittautuminen kurssille A.3 Laadulliset tutkimusmenetelmät, tietokoneavusteinen analyysi

Valtio-oppi: Juha Vuori toimii Vogt'in sijaisena

Haku tohtorikoulutettavan tehtävään ja tohtorintutkinnon suoritusoikeuteen

Suorita opintopisteitä taloussosiologian luentopassilla!

Mielenkiintoisia vierailuluennoitsijoita syyskuussa

Info pääainetta vaihtaneille tai erillisvalinnassa valituille tiistaina 6.9.

A.5 Taloussosiologian suuntauksia -kurssin kotitentit

A.8 Markkinat -kurssin kotitentti 30.9.

Opiskelijavalintojen tulokset

Taloussosiologian vanhan opetusohjelman tentit tentittävissä lokakuun loppuun asti

Silmänliike voi paljastaa dysleksian ja taitavan koodarin

Haku tohtorikoulutukseen 25.4.-16.5.2016

KiVa-koulu synnytti keskusteluvyöryn Reddit-sivustolla

Testamenttilahjoitus Snellman-tutkimukseen

Logopedia kehittää alaa testamenttilahjoituksella

Valmistuminen syyslukukaudella 2015

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan harjoittelutukihaku vuodelle 2016 alkaa 2.11.2015

SEMINAR: Middle Eastern Politics Today

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan harjoittelutuen täydennyshaku vuodelle 2015 käynnissä 1.10.2015 alkaen

Julkinen opetusnäyte dosentuuria varten 8.9.2015 (VTT Tero Erkkilä)

Julkinen opetusnäyte dosentuuria varten 8.9.2015 (VTM, TT Pekka Niiranen)

Professori Juha Räikän 50-vuotispäivää vietettiin julkaisemalla Res Cogitans -lehden juhlanumero

Eerik Lagerspetz oikeus- ja yhteiskuntafilosofian maailmanjärjestöön

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman matka-apuraha

Kesätentit 2015

Psykologian valintakoevaatimukset 2015

Psykologian valintakoevaatimuksiin kuuluva materiaali julkaistaan keskiviikkona 8.4.2015

Henkilöstömuutoksia poliittisessa historiassa

Filosofian Classic Work -kurssin aloituspäivä muuttunut
<<    >>