in English
 
 
Uudistettu painos Juha Räikän teoksesta Esseitä etiikasta
​Ensimmäisen kerran 2006 julkaistu Esseitä etiikasta koostuu viidestätoista kirjoituksesta, jotka koskevat tavalla tai toisella etiikkaa ja moraalia. Ensimmäisessä osassa pohditaan moraalipsykologian ongelmia, toisessa yhteiskuntaetiikan kysymyksiä ja kolmannessa aiheita, jotka heräävät geenitutkimuksesta ja sen sovelluksista

Arvokeskustelua ei ole koskaan liikaa, ja filosofia tarjoaa pohdinnoille kiinnostavan perustan, josta kukin meistä voi ponnistaa omaan suuntaansa. Mutta kysymysten esittäminen ei vielä takaa vastausten löytymistä.

– Vastaamiseen tarvitaan kysymysten lisäksi aikaa, vaivannäköä ja erityisesti kykyä sietää epävarmuutta, sanoo Räikkä. – Filosofia on keskusteleva tiede eikä lopullisia totuuden julistuksia ole tarkoituskaan esittää.

Esseitä etiikasta kirjan uusi painos täydentää Räikän viime vuonna julkaisemaa teosta Ihmisen epätäydellisyydestä, jonka teemoja olivat mm. itsetuntemus, anteeksianto ja tasa-arvo.

EH

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 6.2.2018 10:15 ,  Päivitetty 6.2.2018 10:27