in English
 
 
Jatkotutkintomääräykset

 

Huom! Väitöskirjan arvostelutoimikuntaa koskevia ohjeita on muutettu keväällä 2017. Päivitetty ohje:

Arvostelutoimikunnan tehtävänä on varmentaa arvioinnin tasapuolisuutta. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, vastaväittäjä(t), esitarkastaja(t) ja vähintään yksi oppiaineen tai laitoksen professori. Toimikunnassa voi olla ulkopuolinen asiantuntija. Arvostelutoimikunnan puheenjohtajan tulee olla saman oppiaineen tai laitoksen professori. Puheenjohtaja perehdyttää vastaväittäjän ja arvostelutoimikunnan muut jäsenet tiedekunnan arvostelukäytäntöön, arvosteluasteikkoon ja säädöksiin. Puheenjohtajan tulee myös saattaa toimikunnan tietoon muut arvosteluun mahdollisesti vaikuttavat seikat. Turun yliopiston käytössä olevien esteellisyyssääntöjen mukaisesti kustos ei voi toimia arvostelutoimikunnan puheenjohtajana eikä jäsenenä.

Arvostelutoimikuntaa kuultuaan tulee vastaväittäjän antaa tiedekunnalle väitöskirjasta perusteltu kirjallinen lausunto kuuden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta. Lausunnossa esitetään väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä sekä ehdotetaan hyväksyttävälle työlle arvosanaa. Lausunnossa tulee samalla ilmoittaa, millä tavalla arvostelutoimikuntaa on kuultu.

Asiasana:
Tagit: