in English
 
 
Tohtorintutkinnon opinnot

Opintojen tarkoituksena on tukea väitöskirjatyötä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Jokaisen tohtorikoulutettavan tulee aktiivisesti osallistua järjestettyyn koulutukseen sekä esitellä omaa tutkimustaan ja sen edistymistä vähintään kerran lukuvuodessa. Jatko-opintoja koskevat vaatimukset on kuvattu tarkemmin tiedekunnan jatkotutkintomääräyksissä. Vaatimukset opintojen sisällöstä voivat kuitenkin vaihdella oppiainekohtaisesti, joten jokaisen tohtorikoulutettavan tulee selvittää oman oppiaineensa opintosuunnitelmasta jatkotutkintovaatimukset sekä sopia opintojen suorittamisesta pääohjaajansa kanssa. 

Jos opintovaatimukset muuttuvat tohtorikoulutettavan jatko-opiskelun aikana, ei uusia vaatimuksia sovelleta taannehtivasti vaan jatko-opintoihin pätevät aina sen lukuvuoden vaatimukset, jolloin opiskelija on saanut jatko-opinto-oikeuden yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Jatko-opintoihin kuuluvaa opetusta järjestetään oppiaineissa sekä tiedekunnan tohtoriohjelmassa. Tohtorikoulutettavat voivat myös osallistua Turun yliopiston tutkijakoulun tarjoamaan opetukseen.

Erilaisten muualla kuin Turun yliopistossa suoritettujen kurssien ym. suoritusten rekisteröinti tehdään tohtorikoulutettavan omassa oppiaineessa, ja suoritusten hyväksilukemisesta tohtorintutkinnon opinnoiksi sovitaan joko väitöstutkimuksen pääohjaajan tai oman oppiaineen professorin kanssa.

Väitöstutkimuksen opinnot (40 op) tulee olla suoritettuna ennen kuin väitöskirja jätetään esitarkastukseen.

​​ ​

Asiasana:
Tagit: