in English
 
 
Väitöksestä valmistumiseen

Esitarkastus

Väitöskirjan julkaisuun ja julkiseen puolustamiseen tarvitaan väitöskirjan väittelylupa tiedekunnalta. Väittelylupaa koskeva lausunto tuotetaan väitöskirjan esitarkastuprosessissa. 

1.1.2013 lähtien esitarkastukseen jätettävien käsikirjoitusten tulee olla tarkastettu Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä yliopiston ohjeiden mukaisesti. Väitöstutkimuksen pääohjaaja suorittaa tarkastuksen ja liittää käsikirjoitukseen todistuksen tarkastuksen suorittamisesta. Lisätietoa plagiaatintunnistusjärjestelmästä löytyy fairUTU-sivuilta.
 
Ohjaaja/väittelijä toimittaa väittelyluvan myöntämistä varten koulutuspäällikölle (Educariumin palvelupiste, 4. krs) 
  • käsikirjoituksen kolmena tulostettuna kappaleena
  • pdf-version osoitteeseen socpostgraduate@utu.fi
  • Esitys väitöskirjan esitarkastajiksi -lomakkeen
  • Turnitin-todistuksen
Dekaani määrää käsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joilla, mikäli mahdollista, on dosentilta vaadittavat tieteelliset ansiot. Ainakin toisen esitarkastajan tulee olla Turun yliopiston ulkopuolelta. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Esityksen esitarkastajiksi tekevät pääaineen vastuuhenkilö ja ohjaaja.
 
Väittelylupaa koskevan lausunnon antamisen suositeltava määräaika on kolme kuukautta. Jos esitarkastuslausunnot puoltavat väittelyluvan myöntämistä, tiedekunnan johtokunta ottaa asian välittömästi päätettäväksi. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjan julkaisemisessa noudatetaan yliopiston antamia ohjeita sekä Turun yliopiston Tohtorikoulutusta koskevia periaatteita. Yliopiston suosituksena on, että väitöskirja julkaistaan myös sähköisenä. Ohjaajien, esitarkastajien, vastaväittäjän ja kustoksen nimet ja affiliaatiot sisällytetään väitöskirjan alkusivuille. Väittelijän affiliaatioksi kirjataan Turun yliopisto, tiedekunta, laitos, oppiaine (tai erillinen laitos) ja tohtoriohjelma. Väitöskirjan alkusivuille lisätään myös seuraava maininta plagiaatintunnistujärjestelmällä suoritetusta tarkastuksesta (suomeksi tai englanniksi):

Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck-järjestelmällä.

The originality of this dissertation has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service.

Väitöskirjan jakelussa noudatetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja Turun yliopiston ohjeistusta.

ISBN-tunnuksen hankkimisesta, julkaisusopimuksen tekemisestä ja muista väitöskirjan julkaisemiseen liittyvistä asioista löytyy lisää tietoa Turun yliopiston kirjastopalvelujen sivuilta.

Tiedekunnan painatustuki Turun yliopiston Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa julkaistavalle väitöskirjalle on 500 euroa (plus alv). Muualla julkaistavan väitöskirjan painatustuki on 350 euroa (plus alv). Painatustuen saaminen edellyttää väitöskirjan julkaisemista myös sähköisesti Turun yliopiston julkaisuarkistossa. Laskun arvonlisäveroton loppusumma ei saa ylittää ilmoitettuja euromääriä (500 euroa/350 euroa)! Lasku tulee osoittaa suoraan yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle. Ylimenevästä osuudesta tulee pyytää eri lasku, jonka väittelijä maksaa itse. Laitokset eivät osallistu väitöskirjan painatuskuluihin.

Väitöskirjan arvostelu ja todistus tohtorin tutkinnosta

Kun johtokunta on myöntänyt väittelyluvan, dekaani määrää väitöskirjan ohjaajan tai oppiaineen esityksestä väitöskirjalle vastaväittäjän, kustoksen ja arvostelutoimikunnan. Vastaväittäjän tulee antaa arvostelutoimikuntaa kuultuaan tiedekunnalle kirjallinen lausunto arvosanaehdotuksineen kuuden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta. Tiedekunnan johtokunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta. Väittelijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Vastine on toimitettava tiedekunnalle ennen sitä kokousta, jossa väitöskirjan arviointi on esillä.

Kun väitöskirja on hyväksytty tiedekunnan johtokunnassa ja merkitty opintorekisteriin sekä tohtorintutkintoon kuuluvat opinnot suoritettu, voi väittelijä jättää tiedekuntaan tohtorin tutkinnon todistusanomuksen. Dekaani myöntää todistuksen tohtorin tutkinnosta.

Asiasana:
Tagit: