in English
 
 
Perustutkintokoulutus

Kandidaatin ja maisterin tutkintokoulutukset tiedekunnassa

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Pääaineina filosofia, poliittinen historia, sosiaalitieteet (maisterivaiheessa sosiaalipolitiikka, sosiologia tai taloussosiologia), sosiaalityö sekä yleinen valtio-oppi. Maisterin tutkinnon voi suorittaa myös East Asian Studies -maisteriohjelmassa.

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Pääaineena logopedia.

Psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

Pääaineena psykologia.

Tutkintojen sisällöt

Alempi korkeakoulututkinto koostuu useimmiten

  • pääaineen ja yhden tai useamman sivuaineen opinnoista
  • kieliopinnoista
  • tiedekunnan pakollisista yleisopinnoista
  • sekä mahdollisista vapaista opinnoista.

Sivuaineen voi valita Turun yliopiston oppiaineista joko oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien tarjonnasta. Sivuainetta voi hakea myös toisesta yliopistosta (ns. JOO-opiskelu). Alempi korkeakoulututkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvat pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielman teko, sekä mahdolliset muut opinnot. Tutkinto antaa hyvän perustan tieteellisille jatko-opinnoille kohti tohtorin tutkintoa.

 

Asiasana:
Tagit: