in English
 
 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuaine- ja erillisopintotarjonta 2016-2018

Yleistä

Sivuaineopinnoilla viitataan tässä Turun yliopiston tutkintoihin tehtäviin opintoihin. Niihin ei tarvitse erikseen hakea tai ilmoittautua paitsi niissä tapauksissa, joissa hakuaika on määritelty.

Turun yliopistosta valmistuneet saavat myös täydentää tutkintojaan sivuaineilla maksutta kolmen lukuvuoden ajan.

Erilliset opinnot ovat maksullisia opintoja. Ne on tarkoitettu pääsääntöisesti niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä, sekä niille jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi.

Erillisiin opintoihin otetaan hakemuksia vastaan jatkuvasti. Kiinteä hakuaika on vain erikseen mainittuihin opintoihin. Hakemus erillisiin opintoihin tulee kuitenkin jättää riittävän ajoissa ennen opetuksen alkamista tai mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä.

Erillisten opintojen yleisohjeet ja opintomaksut on ilmoitettu Turun yliopiston verkkosivuilla.

Lisätietoja kokonaisuuksien opiskelijavalinnasta ja opintojen sisällöstä löytyy tiedekunnan opinto-oppaasta ja opetusohjelmista sekä oppiaineiden omilta verkkosivuilta.

Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa sivuaine- tai erillisinä opintoina seuraavia opintokokonaisuuksia ja –jaksoja:

Filosofia

Logopedia

  • Perusopinnot (25 op), joihin järjestetään syksyllä erillinen valintakoe.
  • Sivuaineen opinto-oikeus koskee vain logopedian perusopintoja, ja on tarkoitettu pelkästään Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille.
  • Psykologian ja fonetiikan pääaineopiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus logopedian perusopintoihin eikä sivuainekokeeseen tarvitse siis osallistua.
  • Sivuainekoe lukuvuodelle 2016-2017 pidetään perjantaina 19.8.2016 klo 9.00 - 11 (SH 150, Publicum).  Kokeeseen ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanslian ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään pe 12.8.2016 klo 16.00 mennessä. Lista on ilmoitustaululla elokuun alusta lähtien. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse osoitteeseen mimapuu[at]utu.fi viimeistään pe 12.8.2016. Kysymykset perustuvat samoihin teoksiin kuin pääaineopiskelijoiden valintakoe, ks. valintaopas: http://www.utu.fi/fi/Opiskelu/haeopiskelijaksi/Sivut/Valintaopas.aspx

Poliittinen historia

Psykologia

Sosiaalitieteet

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalityö

  • Sosiaalityön aineopintoja: suppea (26) tai laaja (35) sivuainekokonaisuus (ennen tätä oltava suoritettu sosiaalitieteiden perusopinnot tai sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot)
  • Laajemmat aine- ja syventävät opinnot sivuaineena: opiskeluoikeus laajempiin aine- ja syventäviin opintoihin myönnetään vuosittain kahdelle sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijalle opintomenestyksen perusteella sekä kahdelle sellaiselle Turun yliopistossa sosiaalipolitiikka pääaineena VTM-tutkinnon suorittaneelle, joiden pro gradu – tutkielman voidaan katsoa kuuluvan sosiaalityön alueeseen ja joilla on maisterin tutkinnon jälkeistä sosiaalityön alan työkokemusta vähintään yksi vuosi hakuajan loppuun mennessä. Työkokemus korvaa sosiaalityön opintoihin kuuluvan käytännön opetuksen ja harjoittelun. Hakuaika 2.5. – 16.5.2017. Hakulomake julkaistaan tiedekunnan verkkosivuilla hakuaikana.

Sosiologia

Taloussosiologia

Valtio-oppi

Lisäksi:

Asiasana:
Tagit: