in English
 
 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuaine-, erillis-, ja JOO-opintotarjonta

Yleistä

Sivuaineopinnoilla viitataan tässä Turun yliopiston tutkintoihin tehtäviin opintoihin. Niihin ei tarvitse erikseen hakea tai ilmoittautua paitsi niissä tapauksissa, joissa hakuaika on määritelty.

Turun yliopistosta valmistuneet saavat myös täydentää tutkintojaan sivuaineilla maksutta kolmen lukuvuoden ajan.

Erilliset opinnot ovat maksullisia opintoja. Ne on tarkoitettu pääsääntöisesti niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä, sekä niille jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi.

Erillisiin opintoihin otetaan hakemuksia vastaan jatkuvasti. Kiinteä hakuaika on vain erikseen mainittuihin opintoihin. Hakemus erillisiin opintoihin tulee kuitenkin jättää riittävän ajoissa ennen opetuksen alkamista tai mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä.

Erillisten opintojen yleisohjeet ja opintomaksut on ilmoitettu Turun yliopiston verkkosivuilla.

JOO-opinto-oikeus taas koskee muiden yliopistojen opiskelijoita, jotka hakevat joopas-palvelussa sivuaineopinto-oikeutta Turun yliopistoon.

Lisätietoja kokonaisuuksien opiskelijavalinnasta ja opintojen sisällöstä löytyy tiedekunnan opinto-oppaasta (ks. linkki sivun oikeassa reunassa).

Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa sivuaine-, erillisinä opintoina tai JOO-opintoina seuraavia opintokokonaisuuksia ja –jaksoja:

Filosofia

 • Perus, aine- ja syventävät opinnot

Logopedia

 • Turun yliopiston psykologian ja fonetiikan pääaineopiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus logopedian perusopintoihin.

Poliittinen historia

 • Perus-, aine- ja syventävät opinnot

Psykologia

 • Perusopinnot sekä sivuaineopiskelijoiden aineopinnot
  • Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaismerkintä perusopintojen suorittamisesta vähintään hyvin tiedoin.
 • Syventäviin opintoihin ei oteta sivuaineopiskelijoita.

Sosiaalitieteet, sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia

 • Sosiaalitieteiden perusopinnot tai laaja sivuainekokonaisuus

Sosiaalityö

 • Sosiaalitieteiden perusopinnot
 • Sosiaalityön aineopintoja: suppea (26) tai laaja (35) sivuainekokonaisuus (ennen tätä oltava suoritettu sosiaalitieteiden perusopinnot tai sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot)

Valtio-oppi

 • Perus-, aine- ja syventävät opinnot

Lisäksi:

 • Aasia-opintoja
  • Perusopinnot: Minor in East Asian Studies
  • Asian Programme (perusopintojen tasoinen opintokokonaisuus, järjestäjä Yliopistojen Aasia-verkosto)
 • Evoluutiopsykologia
 • Finnish-Nordic Society and Culture
 • History and politics of European Integration
 • Kaupunkitutkimus
 • Monikulttuurisuus
Asiasana:
Tagit: