in English
 
 
Tutkinnon täydentäminen ja erilliset opinnot

​Tutkinnon täydentäminen

Sen jälkeen kun olet suorittanut Turun yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon, jos opiskeluoikeus on myönnetty vain alempaan tutkintoon, voit vielä valmistumislukuvuotta seuraavien kahden lukuvuoden ajan täydentää tutkintoasi. Näitä opintoja kutsutaan täydennysopinnoiksi ja ne ovat maksuttomia. Myöhemmin opintoja voi täydentää suorittamalla maksullisia erillisiä opintoja tai avoimen yliopiston opintoja.

Hakeminen 

Täydennysopintoihin ilmoittaudutaan opiskelijapalveluissa.

Täydennysopinnot ovat sivuaineopintoja, ja opinnoista on syytä sopia yhdessä sen oppiaineen kanssa, jota aiot täydentää. Opiskeluoikeus eri oppiaineisiin määräytyy samoin perustein kuin yliopiston varsinaisten opiskelijoiden sivuaineopiskeluoikeus.

>>Lisätietoa aiheesta opiskelijapalveluiden verkkosivuilla

>> Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuaineopintotarjonta

Erilliset opinnot

Erilliset opinnot ovat maksullisia opintoja. Ne on tarkoitettu pääsääntöisesti niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä, sekä niille jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi.

Erilliset opinnot ovat myös sivuaineopintoja. Erillisiä opintoja suorittamalla ei siis voi suorittaa tutkintoa, mutta opiskelijat osallistuvat kuitenkin oppiaineen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijatkin.

Maksut

ks. http://www.utu.fi/fi/Opiskelu/hakeminen/Sivut/Ohjeet-sivuaineopintoihin-hakemiseen.aspx

Erillisten opintojen maksuista vapauttaminen

Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 2§ koskee sekä opettajan pedagogisia opintoja että sellaisten ainelaitosten opintoja, joiden aineet ovat koulussa opetettavia aineita (valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 19§).
 
Vapautuksen erillisopintomaksuista voi saada erillisopinto-oikeutta hakeva mikäli hänellä on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu opettajan pedagogiset opinnot. Eli jos olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot, on opetettavan aineen pätevyyden tuottavien opintojen suorittaminen sinulle maksutonta.
 
Vapautuksen voi saada vain opetettavan aineen opinnoista.

Hakeminen

Hakemuksia erillisiin opintoihin otetaan vastaan jatkuvasti. Kiinteä hakuaika on vain erikseen mainittuihin opintoihin. Hakemus erillisiin opintoihin tulee kuitenkin jättää riittävän ajoissa ennen opetuksen alkamista tai mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä.

>> Erillisten opintojen yleisohjeet, opintomaksut sekä hakulomake löytyvät yliopiston opiskelijapalveluiden verkkosivuilta.

>> Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuaine- ja erillisopintotarjonta

>> Katso myös avoimen yliopiston opintotarjonta

Asiasana:
Tagit: