in English
 
 
Opintojen hyväksilukeminen ja korvaaminen

Hakeminen

Hyväksilukemista on syytä hakea hyvissä ajoin ennen korvattaviksi haettavien opintojaksojen alkamista. Käytännössä kaikki hyväksiluvut aiemmista korkeakouluopinnoista kannattaa hakea opintojen alkaessa.

Vapautus kandidaatin tutkinnosta eli siirtyminen maisterivaiheen opintoihin

Alemman korkeakoulututkinnon toisessa tiedekunnassa tai korkeakoulussa suorittanut opiskelija voi anoa vapautusta kandidaatin tutkinnosta.

Edellytyksenä on, että opiskelijalla on alempi korkeakoulututkinto sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineesta suoritettu perus- ja aineopinnot vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi voidaan edellyttää opintojen täydentämistä esimerkiksi kieli- tai metodiopinnoilla.

Asiasana:
Tagit: