in English
 
 
Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoihin sisältyy pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Näitä ovat: 

  • Suomen kielen kirjallinen viestintä, puheviestinnän perusteet sekä opinnäytteen kielen käytön ohjaus
  • Toinen kotimainen kieli
  • Vieras kieli

Valinnaisiin opintoihin voi lisäksi opiskella kieliä yliopiston kielikeskuksessa, joka tarjoaa kymmenen eri kielen kursseja opiskelijoille. Kielikeskuksessa on mahdollista suorittaa myös kielten opintokokonaisuuksia.

Asiasana:
Tagit: