in English
 
 
Kansainvälisyys opinnoissa

Kansainvälistyminen voi olla

...vaihto-opiskelua ulkomailla
...työharjoittelua ulkomailla
...vieraskielisiä opintoja Turun korkeakouluissa
...kielikursseja ja kieli-iltoja yliopiston Kielikeskuksessa
...kielten ja kulttuurien opiskelua humanistisessa tiedekunnassa
...monikulttuurisuuden opintoja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa
...kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tai tutkinto-opiskelijoiden tuutorointia
...TYYn kansainväliseen toimintaan osallistumista
...kansainvälisen maisteriohjelman opintoja.
Asiasana:
Tagit: