in English
 
 
Opettajaksi

Muusta aineyhdistelmästä riippuen kelpoisuuden saa

  • aineenopettajaksi peruskouluihin ja lukioon
  • opettajaksi ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin
  • opettajaksi kansan-, kansalais- ja työväenopistoihin.

Opettajankoulutuksen voi hankkia osana maisterin tutkintoa suorittamalla opettajan pedagogiset opinnot sivuaineena 60 op (35 ov).

Opettajaksi voi kouluttautua myös tutkinnon suorittamisen jälkeen suorittamalla opettajan pedagogiset opinnot erillisopintoina.

Pedagogisista opinnoista saat lisätietoa kasvatustieteiden tiedekunnasta.

Aineenopettajaksi peruskouluun ja lukioon

Valtiotieteiden ja psykologian maistereilla opetettavan aineen opintoina oman tiedekunnan oppiaineista kyseeseen tulevat

  • filosofia
  • psykologia
  • historia
  • yhteiskuntaoppi

Yhdessä opetettavassa aineessa opintoja on oltava vähintään 120 opintopistettä, muissa aineissa opintoja vaaditaan 60 opintopistettä. Lisätietoja opintojen vaadituista sisällöistä löytyy tiedekunnan opinto-oppaasta.

Asiasana:
Tagit: