in English
 
 
Opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops)

Opintosuunnitelmat tehdään yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Nettiopsun hops-järjestelmällä (kirjaudu ensin NettiOpsuun omalla käyttäjätunnuksellasi sekä salasanalla: https://nettiopsu.utu.fi/index.html -> Hops). HUOM, tee ensimmäinen hopsisi tällä järjestelmällä vasta kun olet saanut siihen tarkemmat ohjeet omasta pääaineestasi.

Suunnitelmaa seurataan tietyin väliajoin oppiaineen parhaaksi katsomalla tavalla. Opiskelija vastaa kuitenkin lopulta itse suunnitelman päivittämisestä, säilyttämisestä ja toteuttamisesta.

Hops tulee päivittää viimeistään opiskelijan siirtyessä suorittamaan maisterin tutkintoa. Maisterivaiheen hopsit tehdään joko sähköisessä hops-järjestelmässä tai oppiaineen omalla lomakkeella.

Jos opinto-oikeutesi on päättynyt, ja haet siihen lisäaikaa, hops-lomake tätä varten löytyy opintoajan rajauksen tai passiivirekisterin ohjesivulta.

Yleisiä ohjeita opintojen suunnitteluun ja hopsin tekoon (tarkemmat ohjeet saat oppiaineestasi opintojen käynnistyttyä)

1. Tutustu ensin kunnolla opinto-oppaaseen

2. Hahmottele oman tutkintosi rakenne (pääaine, pakolliset kielet, pakolliset yleisopinnot, sivuaineet ja muut opinnot). 

 • Pohdi jo / viimeistään tässä vaiheessa, mitä ovat omat tavoitteesi: miksi opiskelet, mihin haluaisit työllistyä?
 • Missä aikataulussa aiot tutkintosi suorittaa?
 • Onko sinulla aiempia opintoja avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai muussa korkeakoulussa? Oletko selvittänyt aiempien opintojesi korvaavuudet? Tämä tulisi tehdä heti opintojen alussa, viimeistään hyvissä ajoin ennen mahdollisesti korvattavan opintojakson alkua.
 • Miten aiemmat korkeakouluopinnot vaikuttavat aikatauluusi ja käytettävissä olevien opintotukikuukausien määrään?
 • Mihin aiot suuntautua pääaineessasi? Tai, jos pääainevalinta on sinulla vielä edessä, pohdi jo tässä vaiheessa, mikä vaihtoehto vaikuttaisi sinulle sopivimmalta.
 • Mitä olet ajatellut sivuaineiksi? Sivuaineita voi suorittaa omassa tai muissa tiedekunnissa, muissa yliopistoissa JOO-opintoina (huomioi tiedekunnan edellytykset puollon myöntämiselle), avoimessa yliopistossa tai kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana.
 • Oletko kiinnostunut opettajan työstä? Aiotko suorittaa opettajan pedagogiset opinnot ja milloin?
 • Aiotko lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon? Milloin?
 • Maisterin tutkintoon sisältyy suurimmassa osassa pääaineita pakollinen työharjoittelu. Harjoittelupaikkaa kannattaa pohtia viimeistään kandidaatin tutkinnon opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelusta on lisätietoa tiedekunnan ja pääaineesi Intrassa ja opinto-oppaassa.
 • Onko jotain muuta opintoihin mahdollisesti vaikuttavaa (esim. perhe, työssäkäynti)?

3. Tee opintojen tarkempi suunnitelma hops-ohjelmalla (tai maisterivaiheessa oppiaineesi ohjeistamalla lomakkeella).

 • Muista tässä kohtaa Turun yliopistossa suoritettavien tutkintojen tavoiteajat: alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa viisi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian koulutusohjelmaa, jossa tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta.
 • Huomioi myös ohjeistus opintojen mitoituksesta: Opintovuosi (lukuvuosi) on 1600 tuntia opiskelijan työtä ja tuottaa 60 opintopistettä. Näin saadaan 3-vuotisen kandidaatin tutkinnon laajuudeksi 4800 tuntia ja 180 opintopistettä ja 2-vuotisen maisterin tutkinnon laajuudeksi 3200 tuntia ja 120 opintopistettä. Työtunneista koostuu työviikko, joka on laskennallisesti viisipäiväinen ja sisältää keskimäärin 40 tuntia opiskelijan työtä. 1 opintopiste on noin 26,7 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakson opintopistemäärässä (kokonaistuntimäärässä) otetaan huomioon ohjattu työskentely, opiskelijan itsenäinen työskentely, kirjallisten töiden tekeminen, kirjallisuuden lukeminen, tenttiin valmistautuminen sekä suorituksen vaatimustaso ja vaikeusaste.
 • Myös opintotuki asettaa ehtoja opintojen suorittamiseen, lisätietoa tästä saat esimerkiksi Kelan ja Turun yliopiston verkkosivuilta.
 • Nettiopsusta löydät linkit oppiaineiden, sivuaineiden ja kielten opetusohjelmiin. Muiden tiedekuntien oppiaineiden opetusohjelmat voivat olla myös niiden omilla verkkosivuilla. Opetusohjelmat julkaistaan lukukausittain: syyslukukauden opetusohjelma viimeistään 15.8. ja kevätlukukauden 15.12.
 • Huomioi sivuaineissa mm. mahdolliset sivuainekokeet tai ilmoittautumiset, sekä eri tiedekuntien erilaiset opetusaikataulut / -periodit. Lisätietoa muiden tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun sivuainemahdollisuuksista löydät niiden omilta verkkosivuilta, myös tiedekunnan sivuilta löytyy vinkkejä sivuaineiksi.

4. Keskustele opintosuunnitelmastasi oman pääaineesi hops-ohjaajan / neuvonta-assistentin / opettajatuutorin tai tiedekunnan opintoneuvojan kanssa. 

5. Päivitä suunnitelmasi vuosittain ennen lukuvuoden alkua.

Asiasana:
Tagit: