in English
 
 
Opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops)

Kaikki uudet opiskelijat laativat ensimmäisen opiskeluvuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) oppiaineen hops-ohjaajan / neuvontavastaavan / opettajatuutorin avustamana.

Hops laaditaan ensin kandidaatintutkintoa varten. Opintojen alkuvaiheessa myös tiedekunnan opintoneuvoja ja opiskelijatuutorit auttavat ja neuvovat opiskelijoita hopsin laatimisessa.

Suunnitelmaa seurataan tietyin väliajoin oppiaineen parhaaksi katsomalla tavalla. Opiskelija vastaa kuitenkin lopulta itse suunnitelman päivittämisestä, säilyttämisestä ja toteuttamisesta.

Hops tulee päivittää viimeistään opiskelijan siirtyessä suorittamaan maisterin tutkintoa. Maisterivaiheen hopsit tehdään joko sähköisessä hops-järjestelmässä tai oppiaineen omalla lomakkeella.

Jos opinto-oikeutesi on päättynyt, ja haet siihen lisäaikaa, hops-lomake tätä varten löytyy opintoajan rajauksen tai passiivirekisterin ohjesivulta.

Asiasana:
Tagit: