in English
 
 
Passiivirekisteri

Passiivirekisterissä oleva opiskelija ei ole yliopistossa kirjoilla läsnä- tai poissaolevana eikä kuulu ylioppilaskuntaan. Opiskelija ei tällöin voi nostaa opintotukea eikä hyödyntää muita opintososiaalisia etuuksia.

Perustutkinto-opiskelijan siirtäminen passiivirekisteriin

​Perustutkinto-opiskelijoista passiivirekisteri koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat tulleet hyväksytyksi Turun yliopiston opiskelijaksi keväällä 2005 tai sitä ennen.
 
Perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos hänen kyseinen opinto-oikeutensa on alkanut vähintään 10 lukuvuotta sitten tai jos hän on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeisenä kolmena lukuvuotena.

Passiivirekisteriin siirron välttäminen

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelija välttää opinto-oikeutensa merkitsemisen passiiviseksi, jos hän hyväksyttää tiedekunnassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) 1.1.–31.3. välisenä aikana. Jatkoaikaa opinnoille voi saada enintään seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti.

  • HOPSin laatimisen lähtökohta on tutkinnon suorittaminen valmiiksi eli valmistuminen.
  • Opiskelijan tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä pääaineensa HOPS-ohjaajaan ennen lomakkeiden palauttamista tiedekuntaan. HOPS-ohjaaja kirjaa lomakkeeseen lausunnon suunnitelmasta.

Jos opiskelija passiivirekisteri-ilmoituksen saatuaan ei palauta hakemusta ja HOPSia tiedekunnan ohjeistamalla tavalla viimeistään 31.3., merkitään opinto-oikeus passiiviseksi 1.8. lähtien. Tämän jälkeen opiskelijalle ei enää lähetetä muistutuskirjeitä. 

Lomakkeet 

Lomake ja HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tiedekunnan opintotoimistoon:

  • Publicum, 1. kerros, Assistentinkatu 7, 20500 Turku
  • tai postitse Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto

Päätöksen tekee opintopäällikkö. Opintosuunnitelman teossa avustavat mm. oppiaineiden HOPS-vastaavat.

Passiivirekisteristä poistuminen ja opinto-oikeuden uudelleen aktivoiminen

Jos opiskeluoikeus on siirretty passiivirekisteriin, voidaan se aktivoida opiskelijalle parempana ajankohtana.
 
Kun opiskelija haluaa myöhemmin aktivoida opinto-oikeutensa, tulee hänen laatia HOPS ja palauttaa se tiedekuntaan yhdessä aktivoimislomakkeen kanssa. Tiedekunta tekee päätöksen opinto-oikeuden aktivoinnista.
 
Mikäli opinto-oikeus palautetaan aktiiviseksi, opiskelija saa opinnoilleen jatkoaikaa maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti. Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet lähetetään opiskelija- ja hakijapalveluista sen jälkeen, kun tiedekunta on on ensin tehnyt päätöksen aktivoinnista.
 
Passiivirekisteriin siirretyn opinto-oikeuden uudelleen aktivoinnin yhteydessä opiskelijan on maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

Jatkotutkinto-opiskelijan siirtäminen passiivirekisteriin

Jatko-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos opiskelija ei ole viimeisen kolmen lukuvuoden aikana suorittanut jatko-opintoja tai osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla. Opinto-oikeus siirretään passiiviseksi myös, jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kolme lukuvuotta.

Opinto-oikeuden aktivointia haetaan tiedekunnasta samalla lomakkeella ("lomake opiskeluoikeuden aktivoimiseksi") kuin perustutkinto-opiskelijat. Lomakkeeseen tulee liittää ohjaajan kanssa tehty vapaamuotoinen suunnitelma opinnoista.

Asiasana:
Tagit: