in English
 
 
Tutkintojen tavoiteajat ja opintoajan rajaus

Turun yliopistossa suoritettavien tutkintojen tavoiteajat

  • Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa viisi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian koulutusohjelmaa, jossa tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta.
  • Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa kolme lukuvuotta.
  • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on Turun yliopiston tutkinnoissa kaksi lukuvuotta, lukuun ottamatta psykologian maisterin tutkintoa, jossa ylemmän tutkinnon tavoiteaika on kaksi ja puoli lukuvuotta.

>> Lue lisää yliopiston opiskelijapalveluiden verkkosivuilta 


 

Opiskeluoikeuden lisäajan hakeminen

Opiskeluajan päättymisen jälkeen opiskelijalle hakemuksesta myönnettävästä lisäajasta päättävät tiedekunnat.

Opiskeluoikeuteen on mahdollista hakea lisäaikaa. Jos opiskelija pitää jo etukäteen todennäköisenä, ettei valmistu opiskeluoikeuden voimassaoloaikana, lisäaikaa voi ja on parasta hakea etukäteen. Tällöin lisäaikaa haetaan sen lukuvuoden kevätlukukaudella 31.3. mennessä, jonka lopussa (31.7.) opiskeluaika tulisi päättymään. Jos opiskeluoikeus on päättymässä syyslukukauden lopussa (31.12.), lisäaikaa on haettava 31.10. mennessä.

Myös hakuhetkellä jo päättynyt opiskeluoikeus voidaan hakemuksesta palauttaa ja lisäaikaa myöntää, jos opintosuunnitelma hyväksytään. Tällöin peritään kuitenkin uudelleenkirjoittautumismaksu (35 €). Uudelleenkirjoittautumismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lisäajan vuotuinen hakuaika on mennyt umpeen ja opiskelijan opiskeluoikeus on ehtinyt päättyä ennen lisäajan myöntämistä.

Lisäaikaa haetaan seuraavilla lomakkeilla:

Lomakkeet palautetaan tiedekunnan opintotoimistoon:

  • Publicum, 1. kerros, Assistentinkatu 7, 20500 Turku
  • tai postitse Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto

Opintojen suunnittelussa tulee ensin ottaa yhteyttä oppiaineesi neuvonta- tai HOPS-vastaavaan, joka antaa lausunnon opintosuunnitelmasta HOPS-lomakkeeseen. Yhteystiedot löydät oppiaineen verkkosivuilta.

Hakemukseen siis liitetään opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Jos opiskelijalla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä (esimerkiksi lääkärintodistus).

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu. Hyväksyttäviä syitä ovat yliopiston verkkosivuilla (alla linkki) mainitut opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.

Jos opiskelija on saanut opinto-oikeuden alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon eikä alempi korkeakoulututkinto ole valmis lain salliman opiskeluajan päättyessä, valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen.

>> Tietoa lisäajan myöntämisestä ja kestosta opiskelijapalveluiden www-sivuilla 


 

Opintoajan pidennys

Opintoajan pidennystä haetaan yliopiston opiskelijakeskuksesta, joka tekee myös ratkaisun jäljellä olevasta opiskeluajasta.

Opintoaikaa pidentävät perusteet

Yliopistolaissa on mainittu ne sallitut poissaolot - asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa - jotka eivät kuluta opiskeluaikaa. Mahdollista lisäaikaa haettaessa perhevapaa otetaan kuitenkin huomioon opintojen etenemistä hidastavana tekijänä.

Niitä lukukausia, joiden aikana opiskelijan edellä mainittu (perhevapaa, asevelvollisuuden suorittaminen tai vapaaehtoinen asepalvelus) poissaoloperuste alkaa tai päättyy, arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällaisia lukukausia ei yleensä lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, jos opiskelija perustellusti esittää poissaolon häirinneen opiskelua. Jos opiskelija on tällöin ilmoittautunut alku- tai loppulukukaudeksi poissaolevaksi, yliopisto voi samoin perustein katsoa, ettei tällainen lukukausi kuluta neljää poissaololukukautta. 

>> Lomake ja lisätiedot

Asiasana:
Tagit: