in English
 
 
Uudelle opiskelijalle

Opintojen aloitus johdantokurssilla "Opiskelijaksi yliopistoon"

Tiedekunnan uusien perustutkinto-opiskelijoiden opinnot alkavat kandidaatin tutkinnossa pakollisella johdantokurssilla (opintojakso "Opiskelijaksi yliopistoon", 1-2 opintopistettä). Kurssilla tutustutaan yliopisto-opiskeluun ja yliopiston palveluihin.

 >> Kurssin aikataulu ja ohjelma

Jos aloitat opintosi muulloin kuin syyslukukaudella, tai olet ollut poissaolevaksi ilmoittautuneena vuoden tai pitempään, ota yhteyttä opintoneuvojaan opintoja aloittaessasi!

Lisätietoa opinnoista

  • Yliopistolaisena saat käyttöösi sähköpostiosoitteen. Yliopiston sähköposti toimii selaimilla osoitteessa https://mail.utu.fi. Pääset kirjautumaan sähköpostiisi omalla käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Utu-sähköpostiosoite on yliopiston virallinen sähköposti, jota käytetään yliopiston kaikkeen asiointiin ja johon tulee yliopiston tiedotteita ja ohjeita. Otathan verkkotunnuksesi ja sähköpostitilisi käyttöön siis heti kun mahdollista! Samoilla tunnuksilla pääset myös mm. yliopiston Intranettiin, jossa on lisätietoa opiskelusta.
  • Lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 opetussuunnitelmat on julkaistu yliopiston opinto-oppaassa 1.7.2016: https://nettiopsu.utu.fi/opas/. Opetussuunnitelmissa kuvataan tutkintojen tavoitteet, rakenteet ja sisällöt.
  • Myös opetusohjelmat, eli tiedot opetuksen aikatauluista ja paikoista löydät syyslukukaudella viimeistään 15.8. ja kevätlukukauden osalta 15.12. mennessä Nettiopsusta: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/.
  • Tiedekunnan tutkintoihin sisältyy myös sivuaineiden opiskelua. Kannattaa siis miettiä hyvissä ajoin omia sivuainevalintoja.
  • Joidenkin valinnaisten kielten ja sivuaineiden ilmoittautumiset tai sivuainekokeet ovat jo johdantokurssin aikana (ks. oppiaineiden ja kielikeskuksen opinto-oppaat).

Opiskelijatuutorit

Johdantokurssin alussa uudet opiskelijat saavat myös opiskelijatuutorin, joka opastaa yliopisto-opintojen alkuun.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Jokaisen opiskelijan tulee tehdä opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Ohjeistusta opintojen suunnitteluun löytyy tiedekunnan verkkosivuilta. Oppiaineiden henkilökunta järjestää aiheesta infotilaisuuksia opintojen alussa.

Opintoja suunnitellessa huomioi tutkintoosi varattu opiskeluaika.

Hyväksiluvut ja opintojen korvaaminen aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Jos olet suorittanut korkeakouluopintoja / tutkinnon muualla kuin Turun yliopistossa / Turun yliopiston avoimessa yliopistossa, voit halutessasi anoa niistä opinnoista hyväksilukuja tulevaan tutkintoosi, ks. ohjeet. Tämän voit hoitaa tiedekunnan ja oppiaineiden toimistoissa elo-syyskuussa.

Huom! Myös avoimen väylältä hyväksyttyjen tulee anoa näitä hyväksilukuja, jos opinnot on suoritettu muualla kuin Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Apua opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun

Opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä tiedekunnan opintoneuvojan puoleen. Yhteystiedot löydät tiedekunnan verkkosivuilta. 

Asiasana:
Tagit: