in English
 
 
Uudelle opiskelijalle

Opintojen aloitus johdantokurssilla "Opiskelijaksi yliopistoon"

Tiedekunnan uusien perustutkinto-opiskelijoiden opinnot alkavat kandidaatin tutkinnossa pakollisella johdantokurssilla (opintojakso "Opiskelijaksi yliopistoon", 1-2 opintopistettä). Kurssilla tutustutaan yliopisto-opiskeluun ja yliopiston palveluihin.

Siirtohaulla tai suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan valituille opiskelijoille kurssi ei ole pakollinen, mutta kurssi on heillekin erittäin suositeltava aloitus opinnoille.

 >> Kurssin aikataulu ja ohjelma

Jos aloitat opintosi muulloin kuin syyslukukaudella, tai olet ollut poissaolevaksi ilmoittautuneena vuoden tai pitempään, ota yhteyttä opintoneuvoja Ulla Morelliin.

Lisätietoa opinnoista

Opiskelijatuutorit

Johdantokurssin alussa uudet opiskelijat saavat myös opiskelijatuutorin, joka opastaa yliopisto-opintojen alkuun. Tuutorit lähettävät tervehdyksensä uusille opiskelijoille tiedekunnan infopaketissa kesällä postitse.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops)

Jokaisen opiskelijan tulee tehdä sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintosuunnitelmien tekeminen käynnistetään opintojen alussa elo-syyskuussa oppiaineiden henkilökunnan järjestämissä infotilaisuuksissa. Alustavaa opastusta itsenäiseen opintojen suunnitteluun löytyy myös tiedekunnan verkkosivuilta.

Opintoja suunnitellessa huomioi tutkintoosi varattu opiskeluaika.

Hyväksiluvut ja opintojen korvaaminen aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Jos olet suorittanut korkeakouluopintoja tai tutkinnon muualla kuin Turun yliopistossa / Turun yliopiston avoimessa yliopistossa, voit halutessasi anoa niistä opinnoista hyväksilukuja tulevaan tutkintoosi, ks. ohjeet Intrassa. Tämän voit hoitaa tiedekunnan ja oppiaineiden toimistoissa elo-syyskuussa.

Huom! Myös avoimen väylältä ja siirtohaussa hyväksyttyjen tulee vielä erikseen anoa näitä hyväksilukuja, jos aiemmat opinnot on suoritettu muualla kuin Turun yliopistossa. Muissa korkeakouluissa tehtyjä opintoja ei siis automaattisesti siirretä Turun yliopiston opintorekisteriin.

Apua opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun

Opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä tiedekunnan opintoneuvojan puoleen. Yhteystiedot löydät tiedekunnan verkkosivuilta. 

Asiasana:
Tagit: