in English
 
 
Yhteystiedot

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOTOIMISTO

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimisto palvelee opiskelijoita erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opintotoimisto sijaitsee Publicum-rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, ja siellä ovat tavattavissa opintopäällikkö, opintoneuvojat, suunnittelijat sekä opintosihteerit. Opiskelija saa opintotoimistossa opintoneuvontaa, vastauksia erilaisiin opiskelua koskeviin kysymyksiin ja hän voi hoitaa hakemus- ja todistusasioita.

 • Publicum, Assistentinkatu 7, 1. krs, auki klo 10 - 14.30

 • opintoneuvonnan sähköpostiosoite: opo-yht[at]utu.fi

Opintopäällikkö Hanna Erola
puh. 029 450 2156 tai 040 577 6186
s-posti: hanna.erola[at]utu.fi 

 • tiedekunnan opintohallinnosta vastaaminen
 • opintojen ja tutkintojen kehittäminen ja uudistaminen
 • opiskelijavalinta
 • opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta
 • opintojen hyväksilukupäätökset
 Opintoneuvoja Ulla Morelli
puh. 029 450 3108 tai 050 309 1273
s-posti: opo-yht[at]utu.fi 
 • perustutkinto-opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta
 • opiskelijavalintaan liittyvä ohjaus ja valinnassa avustavat tehtävät
 • tuutoroinnin suunnittelu ja järjestäminen 

Suunnittelija, opintoneuvoja Maria Henninen
puh. 029 450 2212 tai 050 562 8097
s-posti: opo-yht[at]utu.fi 

 • perustutkinto-opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta
 • opiskelijavalintaan liittyvä ohjaus ja valinnassa avustavat tehtävät
 • tuutoroinnin suunnittelu ja järjestäminen
 • harjoittelu
 • opiskelun verkkosivut
 • uraohjaus
Opintosihteeri Kirsi-Marja Sahonen
puh. 029 450 3110 tai 050 570 9746
s-posti: kirsi-marja.sahonen[at]utu.fi 
 • todistusanomusten vastaanottaminen
 • tutkintotodistusten, Diploma Supplementien ja erillistodistusten kirjoittaminen
 • opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset
 • luentosalivaraukset (salit 1-5)
 • tuntiopettajien työsopimukset
 

TURUN YLIOPISTON HAKIJAPALVELUT
Hakijapalveluissa neuvotaan kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa. 

TIEDEKUNNAN LAITOKSET JA OPPIAINEET
Oppiaineissa on HOPS- ja neuvontavastaavia, joihin voit olla yhteydessä opintojen suunnitteluun tai oppiaineiden / ohjelmien sisältöihin liittyvissä kysymyksissä. Myös oppiaineiden opintosihteereiltä voi kysyä neuvoa opintoasioissa. Yksittäisiin opintojaksoihin liittyviin asioihin ja kysymyksiin vastaavat jaksojen vastuulliset opettajat. 

MUIDEN TIEDEKUNTIEN OPINTONEUVONTA JA -OHJAUS
Esimerkiksi sivuaineopintoja koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä muiden tiedekuntien opintoneuvonnan henkilökuntaan.
 
TURUN YLIOPISTON OPISKELIJAPALVELUT
Opiskelijapalveluissa autetaan ilmoittautumiseen, nimen- ja osoitteenmuutoksiin, opintorekisteriotteisiin ja opintotukeen liittyvissä asioissa.
 
VAMMAISOPISKELIJOIDEN TUKI- JA NEUVONTAPALVELUT
Vammaisopiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden palvelut, erityisjärjestelyt valintakokeissa, opintojen esteettömyys ja saavutettavuus.
 
TIETOHALLINNON PALVELUT
Käyttäjätunnukset ja salasanat sekä yleinen it-tuki. Opiskeluissa tarvitset yliopiston käyttäjätunnuksen ja salasanan, joihin liittyvissä kysymyksissä auttaa tietohallinnon it-palvelut.
 
ASUMINEN
Opiskelija-asunnot Turussa ja Raumalla: Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS).
 
TERVEYS JA HYVINVOINTI
Opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS).
 
TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (TYY)
Opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki perustutkinto-opiskelijat. TYY vastaa myös opiskelijakorttiin liittyviin kysymyksiin.

 

INDEX RY
Turkulaisten yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöiden yhteinen tiedekuntajärjestö. Indexin sivuilta löydät myös oman ainejärjestösi yhteystiedot.

 

OPISKELU ULKOMAILLA - YLIOPISTON KANSAINVÄLISET PALVELUT
Vaihto-opiskeluun liittyvissä asioissa voi kääntyä tiedekuntien tai kansainvälisten palveluiden puoleen.

 

REKRY
Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut toimii  yliopisto-opiskelijan ja työnantajan välimaastossa, molempia palvellen. Rekry tukee opiskelijaa urapolun ensimmäisissä askelissa ja helpottaa työelämään sijoittumista.

Asiasana:
Tagit: