in English
 
 
Työryhmät

Peruskoulutustoimikunta 1.8.2012 - 31.7.2017

Tehtävät:

Opiskelijavalinta
 • Aloituspaikkojen, valintaperusteiden ja valinnan toimeenpanon valmistelu johtokunnan ja dekaanin päätöksentekoa varten
 • Valintojen arviointi ja kehittäminen
Opetuksen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen
 • Opetussuunnitelmien valmistelun ohjeistaminen
 • Opintojen etenemisen seuranta, ohjauksen kehittäminen ja palautteen hyödyntäminen
 • Tutkintojen suorittamista koskevien pysyväismääräysten valmistelu

Jäsenet:

 • varadekaani Heikki Hämäläinen, psykologia (pj)
 • assistentti Ari Maunu, filosofia
 • yliopistonlehtori Kati Renvall, logopedia
 • assistentti Henry Railo, psykologia
 • yliopisto-opettaja Henna Isoniemi, sosiaalipolitiikka
 • professori Katja Forssén, sosiaalityö
 • yliopistolehtori Suvi Keskinen, sosiologia
 • yliopisto-opettaja Outi Sarpila, taloussosiologia
 • assistentti Tiina Lintunen, poliittinen historia
 • yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson, valtio-oppi
 • Katariina Kulha (opiskelijajäsen)
 • Max Talvinko (opiskelijajäsen)
 • Emmi Niittyvaara (opiskelijajäsen)
 • Elisa Ristimäki (opiskelijajäsen)
 • Iiro Salomäki (opiskelijajäsen)
 • opintoneuvoja Maria Henninen (asiantuntija)
 • opintopäällikkö Hanna Erola (sihteeri/ valmistelija)

Tiedekunnan johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä 18.2.2016 lukien (opiskelijajäsenet 1.1.2016 - 31.12.2017)

Johtoryhmän jäsenet:

 • dekaani Jukka Hyönä (pj)
 • varadekaani Heikki Hämäläinen
 • varadekaani Hannu Ruonavaara
 • varadekaani Vesa Vares
 • opintopäällikkö Hanna Erola
 • laitoshallintopäällikkö Nina Kramsu
 • laitoshallintopäällikkö Auli Kultanen-Leino
 • laitoshallintopäällikkö Erika Lilja
 • controller Susanne Ramstedt
 • hallintopäällikkö Minna Domander (sihteeri)

Johtoryhmän tehtävät:

 • avustaa dekaania toiminnan ja talouden suunnittelussa, organisoinnissa ja resurssoinnissa, toteutuksen ohjauksessa ja valvonnassa sekä päätöksenteossa
 • käsittelee mm. hallinnon toimintaperiaatteita sekä eri toimintojen linjauksia

Laajennetun johtoryhmän jäsenet:

 • professori Juha Räikkä, filosofian vastuuhenkilö
 • professori Eira Jansson-Verkasalo, logopedian vastuuhenkilö
 • professori Jukka Hyönä, psykologian vastuuhenkilö
 • professori Vesa Vares, poliittisen historian vastuuhenkilö
 • yliopistonlehtori Antti Pajala, valtio-opin vastuuhenkilö
 • professori Katja Forssén, sosiaalityön vastuuhenkilö
 • professori Veli-Matti Ritakallio, sosiaalipolitiikan vastuuhenkilö
 • professori Jani Erola, sosiologian vastuuhenkilö
 • professori Pekka Räsänen, taloussosiologian vastuuhenkilö
 • professori Heikki Ervasti, tiedekunnan tohtoriohjelman puheenjohtaja
 • professori Lauri Paltemaa, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen vastuuhenkilö
 • johtaja Markku Jokisipilä, Eduskuntatutkimuksen keskuksen vastuuhenkilö
 • johtaja Benita Heiskanen, John Morton -keskuksen vastuuhenkilö
 • johtaja Sampo Ruoppila, kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja
 • Inari Harjuniemi, opiskelijajäsen
 • Iiro Salomäki, opiskelijajäsen
 • Lotta Lintunen, varaopiskelijajäsen
 • Väinö Kuusinen, varaopiskelijajäsen
 • Petri Nyström, varaopiskelijajäsen

Laajennetun johtoryhmän tehtävät:

 • toimii valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina

TIKU-yhteistyöryhmä

Tehtävät:

Tietohallinto tekee yhteistyötä tiedekuntien kanssa kartoittaen tarpeita ja tiedottaen tulossa olevista asioista.

Jäsenet:

 • yliopistonlehtori Raymond Bertram
 • hallintopäällikkö Minna Domander
 • yliopistonlehtori Kimmo Elo
 • koordinaattori Kari Lehti
 • IT-paveluasiantuntija Olli Leppänen (tiedekunnan tietohallintokumppani TIKU)

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelman johtoryhmä 22.8.2016 - 31.12.2017

Tehtävät:

 • koordinoi ja kehittää tohtoriohjelman toimintaa
 • arvioi tohtoriohjelmaan hakevien henkilöiden hakemukset
 • edistää paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä verkottumista

Jäsenet/varajäsenet:

 • professori Heikki Ervasti, pj. (professori Veli-Matti Ritakallio)
 • professori Katja Forssén (professori Leo Nyqvist)
 • professori Jukka Hyönä (professori Christina Salmivalli)
 • professori Heikki Hämäläinen
 • professori Osmo Kivinen (koordinaattori Päivi Kaipainen)
 • professori Elina Mainela-Arnold (professori Minna Laakso)
 • professori Lauri Paltemaa (yliopistonlehtori Outi Luova)
 • professori Hannu Ruonavaara (professori Jani Erola)
 • professori Juha Räikkä (professori Olli Koistinen)
 • professori Pekka Räsänen (tutkijatohtori Taru Lindblom)
 • professori Maija Setälä (professori Matti Wiberg)
 • professori Vesa Vares (professori Markku Jokisipilä)
 • tohtorikoulutettava Henna Isoniemi (tohtorikoulutettava Anne-Mari Jaakola)
 • tohtorikoulutettava Oki Lindgren (tohtorikoulutettava Rosa Rantanen)
 • tohtorikoulutettava Ville Okkonen (tohtorikoulutettava Olli Kleemola)
 • tohtorikoulutettava Juha Ylisalo (tohtorikoulutettava Sami Torssonen)
 • opintopäällikkö Hanna Erola, valmistelija
 • koordinaattori Miina Kankaanranta, valmistelija/sihteeri
 
Asiasana:
Tagit: