in English
 
 
Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen esittely

Kiinan nykyajan historian professuuri perustettiin poliittiseen historiaan vuonna 2005. Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, Suomen ensimmäinen nykyajan Itä-Aasiaan keskittyvä tutkimuslaitos perustettiin yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan pian professuurin täytön jälkeen 1.1.2006.

Toiminta on perustavanlaatuisesti monitieteistä ja verkottunutta ylittäen luonnostaan tieteen alojen välisten rajojen lisäksi myös maan rajat. Empiirisesti painottuneen tutkimustyön lisäksi keskuksessa tehdään myös yhteiskuntaa välittömästi palvelevaa tutkimusta ja neuvontatyötä ja kehitetään oppimateriaaleja. Vuosina 2007-2009, Suomen Akatemia rahoitti keskuksella suoritettua 250.000 euron suuruista tutkimusprojektia, jonka aiheena oli Tianjinin kaupunki ja urbaani hallinnointi Kiinassa.

Keskuksen maisteriohjelma ja tohtorikoulutus ovat avoinna sekä suomalaisille että muunmaalaisille opiskelijoille. Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus ylläpitää ja laajentaa Itä-Aasia -dokumentaatiokeskusta. Tärkeällä sijalla on myös valtakunnallisen ja kansainvälisen akateemisen yhteistyön vahvistaminen.

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus on aktiivinen osallistuja Yliopistojen Aasia-verkostossa ja Aasian tutkimuksen tohtoriohjelmassa - kumpaakin koordinoidaan keskuksella. Yhdessä näissä edistetään vuosittain yli 800 opiskelijan ymmärrystä Itä-Aasian alueesta. Nämä vastuulliset tehtävät ovat osoitus keskuksen johtavasta asemasta Aasian tutkimuksen ja opetuksen alalla Suomessa.

Asiasana:
Tagit: