in English
 
 
Ohjeita tutkimussuunnitelman laatimiseen

1.    Tutkimuksen peruskysymykset (problematiikka)   

 • mitä tutkitaan
 • mistä näkökulmasta
 • miksi  – mikä on tutkimuksen kontribuutio poliittisen historian tai Itä-Aasian tutkimukseen?               
 •  

2.    Aikaisempi tutkimus ja sijoittuminen tutkimuskenttään   

 • liittyy edelliseen kohtaan
 • samalla tulee perustelluksi oma tutkimus
 • tieteen traditioon sijoittaminen
 • teoria ja käsitteistö
 •  

3.    Keskeinen lähdeaineisto   

 • liittyy kahteen edelliseen
 • syytä laatia luettelo: kirjallisuutta, arkistoja, haastatteluja
 •  

4.    Alustava dispositio   

 • antaa kokonaiskuvan suunnitellusta tutkimuksesta
 • usein kronologinen tai systemaattinen
 • täysin alustava ja muuttuu tutkimuksen edetessä  

5.    Aika ja raha

 • yleensä syytä esittää jonkinlainen arvio tutkimuksen vaatimasta ajasta ja rahoituksesta. On täysin yksilöllinen mutta arvio osoittaa, että suunnitelman tekijällä on edes käsitys näistä asioista.
Asiasana:
Tagit: