in English
 
 
Opiskelua tukevat palvelut

​Opintojen suunnittelun lähtökohta on henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka jokainen opiskelija tekee opintojen alkuvaiheessa ja jota päivitetään opintojen edetessä. Opintosuunnitelman avulla saa selkeämmän kuvan vaadituista opinnoista, joten siihen kannattaa perehtyä huolella. Suunnitelman toimivuudesta keskustellaan oman opettajatuutorin kanssa.

Tiedekunnan opintoneuvojalta saat tietoa esimerkiksi opiskelijavalintoihin ja opintosuunnitelmiin liittyvistä asioista. Tiedekunnan opintoneuvojan vastaanottoajat ja yleistä tietoa ohjaus- ja neuvontapalveluista löytyy tiedekunnan www-sivuilta.
Turun yliopiston ura- ja rekrytointipalveluista saat ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvistä kysymyksistä.
Asiasana:
Tagit: