in English
 
 
Psykologia

Maamme ensimmäinen yliopistollinen psykologian laboratorio perustettiin Turun Suomalaiseen Yliopistoon jo kun yliopisto aloitti toimintansa vuonna 1922. Laboratorio oli tuolloin filosofian professorin alaisuudessa. Itsenäisen oppiaineen aseman psykologia sai vuonna 1955. Nykyään oppiaineessa työskentelee 60-70 opettajaa, tutkijaa ja muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Pääaineena psykologiaa opiskelee n. 300 opiskelijaa.

Psykologinen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia seuraavanlaisilla kysymyksillä: Miten ihmismieli toimii? Miten aivot toimivat? Mikä saa ihmisen ylipäätään toimimaan?  Miksi ihminen käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy? Miten mieli kehittyy läpi elämänkaaren? Mikä saa aikaan erilaiset tunnetilat? Miten ihmisen käyttäytyminen muuttuu seurassa? Kuinka mielen toiminta ja käyttäytyminen eroavat yksilöstä toiseen? Ihmismielen toimintaa ja ihmisen käyttäytymistä tutkitaan kaikilla mahdollisilla elämänalueilla ja elämäntilanteissa: niin liikenteessä, koulunpenkillä, urheilujoukkueessa ja kokouksissa kuin myös masentuneena, onnellisena, päihtyneenä ja vihaisena.

Psykologian oppiaineeseen kuuluu kasvatustieteiden tiedekunnan ja psykologian oppiaineen yhdessä muodostama Oppimistutkimuksen keskus. Yhteistyössä sosiaalityön oppiaineen kanssa on käynnistetty moniammatillinen opetusklinikka.

Tutkimuksen painopistealueita ovat koulukiusaamisen ja sen ennaltaehkäisemisen tutkimus (KiVa Koulu –hanke),  tajunnan ja erilaisten tietoisuudentilojen (kuten unet) tutkimus, erilaisten kognitiivisten prosessien neuraalisen perustan selvittäminen sekä lukemisen ja tekstinymmärtämisen tutkimus (ml. kielen psykologia). Oppiaineessa tutkitaan myös lasten varhaista sosioemotionaalista kehitystä ja ihmisten liikennekäyttäytymistä.

Psykologian koulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa. Oppiaineen koulutustehtävän kulmakivenä on yhteistyö maan kuuden psykologian laitoksen/oppiaineen muodostamassa Psykonet-verkostossa.

 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript

​Yhteystiedot

Postiosoite

Psykologia
20014 Turun yliopisto

Käynti- ja pakettiosoite

Psykologia
Assistentinkatu 7 (Publicum)
20500 Turku


Henkilökuntaluettelo

 

In English