in English
 
 
Hae opiskelijaksi!

Missä voin täyttää hakemuksen?

Sosiaalitieteisiin hakeminen tapahtuu Opetushallituksen hallinnoiman opintopolku.fi-sivuston kautta. Löydät linkin sosiaalitieteiden hakukohteeseen oikealla olevasta "Hae opiskelijaksi!"-linkistä. Opintopolun sivulta löydät myös yksityiskohtaista tietoa sosiaalitieteistä opiskelupaikkana ja hakukohteena.


Valintakoe

Valintakoetilaisuus on filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin sekä sosiaalitieteiden hakukohteiden yhteinen. Koeaikaa on viisi tuntia. Tilaisuudessa voi siis suorittaa näiden hakukohteiden valintakokeita. Jokaisella hakukohteella on omat valintaperusteet, valintakoemateriaali / -kirjallisuus sekä -koe. Jokaiseen hakukohteeseen tulee hakea erikseen yhteishaun hakulomakkeella. Hakea voi näistä kahteen hakukohteeseen.

Koetehtävät ovat pääosin esseemuotoisia, ja niihin sisältyy myös soveltamistehtäviä. Osa tehtävistä voi olla monivalintakysymyksiä tai perustua kokeessa jaettavaan, valintakoekirjan teemoihin perustuvaan aineistoon.

Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä.​


Mitä sosiaalitieteiden laitoksella voi opiskella?

Sosiaalitieteiden laitoksella voit opiskella kandidaatintutkinnossa valtiotieteiden kandidaatiksi sosiaalitieteitä pääaineenasi. Maisteriopinnoissa voit opiskella joko sosiologiaa, taloussosiologiaa, sosiaalipolitiikkaa tai sosiaalityötä.

Kun haet opiskelemaan sosiaalitieteitä Turun yliopistoon, opiskeluoikeus myönnetään samalla myös maisterintutkintoon.Tutkinnon kesto on 3 + 2 vuotta, tai 180 + 120 opintopistettä. Ensimmäiset kolme vuotta opiskelija opiskelee sosiaalitieteitä ja maisterivaiheen seuraavat kaksi vuotta valitsemaansa pääainetta.


Mitä sosiaalitieteiden opintoihin sisältyy?

Sosiaalitieteiden kandidaatinopinnot antavat erinomaisen perustan sosiaalitieteiden historian, teorian sekä substanssin hallinnassa sekä mahdollistavat kansainvälisesti korkeatasoisen ja vertailukelpoisen menetelmäosaamisen harjoittelun. 

Sosiaalitieteiden opiskelu tukee toisaalta laaja-alaista osaamista että opiskelijan pyrkimyksiä erikoistua ja syventyä tarkemmin valitsemaansa erityisalaan. Erityisalojen tuntemus sisältyy opintoihin muutoinkin ja laitoksen asiantunteva henkilökunnalta saa opastusta, ohjausta ja ideoita oman yhteiskunnallisen mielenkiinnon suuntaamiseen. Erityisalojen lisäksi opiskelija valitsee kaksi sivuainetta. 

Vaikka sivuaineet kuuluvat tutkintoon pakollisena, niiden opiskelu tarjoaa rinnakkaisen tai vaihtoehtoisen näkökulman opiskelemiisi aiheisiin sekä tukevat osaamistasi ja ovat siten erittäin hyödyllisiä. Sivuaineet ovat opiskelijan itsensä valittavissa ja ne voidaan valita esimerkiksi mielenkiinnon tai tavoitellun lisäosaamisen perusteella.

Maisterivaiheen opiskelu suoritetaan sosiaalitieteiden laitoksella toimivissa pääaineissa. Maisterivaiheessa syvennetään kandidaatintutkinnossa opittua sekä valitaan Pro Gradu -tutkielmaa varten itseä kiinnostava tutkimusaihe. Maisterivaiheessa syvennetään myös menetelmien osaamista.
​​
Asiasana:
Tagit: