in English
 
 
Erilliset opintokokonaisuudet

Monikulttuurisuus

​Monitieteisen opintokokonaisuuden opinnot soveltuvat opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka tulevassa ammatissaan työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Kaupunkitutkimus

Kaupunkitutkimus on monitieteinen tutkimusala, jossa tutkitaan kaupunkien fyysisten tilojen ja sosiaalisten rakenteiden muutoksia, kaupunkitilojen merkityksiä sekä kaupunkikehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja toimenpiteitä. Tutkimuksissa huomioidaan esimerkiksi taloudellinen kehitys, sosiaalinen kerrostuneisuus, demokraattisuus, käytäntöjen sukupuolittuneisuus, etnisyyden merkitykset tai erityyppiset toimijanäkökulmat.
Kaupunkitutkimusta tehdään useassa Turun yliopiston tiedekunnassa ja laitoksessa. Kaupunkitutkimuksesta voi suorittaa 25–35 opintopisteen arvoisen opintokokonaisuuden.

Finnish and Nordic Society and Culture

Finnish and Nordic Society and Culture is a multidisciplinary non-degree programme that emphasizes the dimensions of Nordic welfare society. Students who are especially interested in gender issues, law or the health care are also offered a possibility to take extra courses and extend their knowledge in this particular area.
Asiasana:
Tagit: