in English
 
 
Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opintojen korvaaminen = tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla saman alan opinnoilla.

Opintojen sisällyttäminen = muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa sivuainekokonaisuuksina tai valinnaisina opintoina.
 
Samoja suorituksia ei sellaisenaan voi käyttää useampaan tutkintoon.
Poikkeus: vähintään samantasoiseen yliopistotutkintoon jo sisältyvillä opinnoilla voi korvata
  • pakollisia kieli- ja viestintäopintoja
  • sellaisia opintoja, jotka ovat suoritettavassa tutkinnossa pakollisia (esimerkiksi pääaine, pakollinen sivuaine tai menetelmäopinnot). Tällaisia päällekkäisiä opintoja voi pakollisten kieli- ja viestintäopintojen lisäksi olla enintään 30 opintopistettä.

Hyväksilukemista haetaan sille tarkoitetulla lomakkeella. Lomake löytyy intranetistä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu millaisia eri hyväksilukuhakemusten tyyppejä voi olla ja kuka hakemukset käsittelee: 

 

HYVÄKSILUKUHAKEMUKSEN TYYPPI    

KÄSITTELIJÄ

PÄÄAINEOPINNOT:

Haluan korvata yksittäisen (pääaineopintoihini
pakollisena kuuluvan) opintojakson aiempien opintojeni perusteella​
​opintojakson vastuuopettaja
Haluan korvata yksittäisiä sosiaalitieteiden perusopintoja tai perusopintokokonaisuuden aiemmilla opinnoillani​

​koulutussuunnittelija Lina Suominen

(Huom. sosiaalityön opiskelijoiden korvaavuusmenettelyt ohjeistetaan oppiaineen nettisivuilla)

Haluan sisällyttää pääaineopintoihini muualla suoritetun opintojakson (, joka ei korvaa mitään yksittäistä pakollista pääaineopintojen opintojaksoa)​ ​oppiaineen vastuuhenkilö
SIVUAINEOPINNOT:
​Haluan korvata sivuaineopintoihini kuuluvan yksittäisen opintojakson aiemmilla opinnoillani ​opintojakson vastuuopettaja
​Haluan sisällyttää opintoihini muualla suoritetun sivuainekokonaisuuden ​opintopäällikkö Hanna Erola (jos haluat jatkaa sivuaineen opiskelua aineopintoihin, varmistathan opintojen vastaavuuden siitä oppiaineesta, jonka opinnoista on kyse).
​Haluan sisällyttää tutkintoni muihin opintoihin muualla suoritetun opintojakson ​opintopäällikkö Hanna Erola
​KIELIOPINNOT:
​Haluan korvata tutkintooni kuuluvia pakollisia kieliopintoja aiemmilla opinnoillani ​opintopäällikkö Hanna Erola (lisätietoa pakollisten kieliopintojen korvaamisesta löytyy opinto-oppaassa)
​Haluan korvata vapaavalintaisia kieliopintoja aiemmilla opinnoillani ​opintojakson vastuuopettaja, kielikeskus
​Haluan sisällyttää opintoihini muualla suoritetun kielikurssin tai kieliopintojen kokonaisuuden ​opintopäällikkö Hanna Erola
 

 

​​​​​​ ​​​​​

Asiasana:
Tagit: