in English
 
 
Tervetuloa opiskelijaksi Sosiaalitieteiden laitokselle!
​"Tervetuloa opiskelemaan sosiaalitieteitä Turun yliopistoon. Teit hyvän valinnan tullessasi meille. Laitoksen opetuksen ja tutkimuksen painopisteitä ovat hyvinvointi, sosiaalinen eriarvoisuus ja kulttuurinen vuorovaikutus -- kaikki aihepiirejä, jotka ovat hyvin haasteellisia juuri nyt. Haluamme kouluttaa opiskelijoistamme ihmisiä, jotka kykenevät analysoimaan yhteiskunnan haasteita ja omalta osaltaan vastaamaan niihin. 

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelet aluksi sosiaalitieteiden yhteisiä perusteita ja jatkat sitten valitsemallasi suuntautumisvaihtoehdolla. Opiskelu on paljossa itsenäistä työskentelyä, mutta opiskeluaikaan liittyy paljon sosiaalista elämää, opiskelijahuveja, kulttuuria ja yhteiskunnallista vaikuttamistakin. Käytä tilaisuus hyväksesi!

Nähdään, Hannu"

Opintojen aloittaminen

Opintosi Sosiaalitieteiden laitoksella alkavat 28.8  tiedekunnan johdantoviikolla (Opiskelijaksi yliopistoon -jakso, 2 op). Viikon aikana saat tärkeää tietoa opiskelusta Turun yliopistossa ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Saat myös oman opiskelijatuutorisi, joka opastaa sinut opintojesi alkuun.
 
Tiedekunnan johdantoviikon yhteydessä järjestämme sosiaalitieteiden laitoksella uusien opiskelijoiden opintoinfon ja tutustumispäivät sosiaalityön uusille opiskelijoille ja sosiaalitieteiden uusille opiskelijoille. Tutustumispäivien aikana tutustut laitoksen oppiaineisiin ja henkilökuntaan.
  
 

Opiskelijoille on tarjolla runsaasti erilaisia ohjaus- ja tukipalveluja:

Turun yliopiston tasolla:
-Opiskelija- ja hakijapalvelut neuvovat mm. opintotukeen ja yliopiston ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.
-Kansainväliset palvelut vastaavat mm. kansainväliseen vaihtoon ja opiskelijaliikkuvuuteen liittyviin kysymyksiin.
-Opintopsykologit antavat ohjausta mm. oppimistaitojen kehittämiseen.
-Rekry, eli Turun yliopiston työelämäpalvelut tarjoavat apua urasuunnittelussa ja työnhaussa. Rekry auttaa myös työharjoitteluun ja opiskelun jälkeiseen sijoittumiseen liittyvissä kysymyksissä  sekä välittää työpaikkailmoituksia.
-YTHS, eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa opiskelijoille terveydenhuolto- ja mielenterveyspalveluja.
-Yliopistotasolla opiskelija saa myös monia muita palveluja yliopistoliikunnasta lainopilliseen neuvontaan. Tutustu Yliopiston ohjauspalveluiden koosteeseen täällä.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa:
-Tiedekunnan kansliassa hoidetaan koko tutkintoa ja aineyhdistelmiä koskevia asioita (esim. tutkintotodistukset). Opintopäällikkö, opintoneuvojat, suunnittelijat ja opintosihteeri kuuluvat opiskelijoita ohjaaviin tahoihin tiedekunnan kansliassa.

Sosiaalitieteiden laitoksella:
-Sosiaalitieteiden pääaineeseen hyväksyttyjä opiskelijoita ohjaa laitoksen opinto-ohjaus- ja neuvontatiimi, jonka tavoittaa osoitteesta sostieteet-info(at)utu.fi. Sosiaalitieteiden VTK-tutkinnon pääaine on sosiaalitieteet. VTM-tutkintoon opiskelija valitsee pääaineekseen joko sosiaalipolitiikan, sosiologian tai taloussosiologian. Tämän jälkeen opiskelija siirtyy oppiaineen opinto-ohjauksen piiriin.

Oppiainetasolla:
-Opintojen sisällöllinen ohjaus ja HOPS-ohjaus tapahtuu opiskelijan pääaineessa (VTK-tutkinnossa joko sosiaalitieteissä tai sosiaalityössä ja VTM-tutkinnossa sosiaalipolitiikassa, sosiaalityössä, sosiologiassa tai taloussosiologiassa). Myös oppiaineiden opintosihteeri Ulrika Nordblom (ulrika.nordblom(at)utu.fi) ohjaa opiskelijoita erityisesti opintosuoritusten tallentamiseen, koontiin ja opintojaksojen aikatauluihin liittyvissä kysymyksissä.
 

HOPS- ja neuvontavastaavat oppiaineissa
-Oppiaineissa on HOPS-vastaavia, jotka vastaavat opintojen suunnitteluun ja opintojen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä.
-HOPS-ohjaaja auttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teossa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. HOPSin lähtökohtana ovat oppiaineen tutkintovaatimukset, joiden pohjalta opiskelija suunnittelee opintojensa suorittamista. Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon tehdään oma suunnitelma.

Oppiaineiden ohjaus- ja neuvontahenkilökunta

 

Sosiaalitieteet
-Opintojen ohjaus- ja neuvontatiimi sosiaalitieteiden opiskelijoille: Leena Koivusilta, Linda Hart, Henna Isoniemi ja Lina Suominen (sostieteet-info(at)utu.fi)

-Kv-vastaava sosiaalitieteiden, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloussosiologian ja sosiaalityön opiskelijoille: Leena Koivusilta (leena.koivusilta(at)utu.fi).

-Harjoitteluvastaava sosiaalitieteiden, sosiaalipolitiikan, taloussosiologian ja sosiologian opiskelijoille:  Elina Kilpi-Jakonen (elina.kilpi-jakonen(at)utu.fi) 

 

Sosiologia
-
HOPS-ohjaajat Salla Sariola ja Elina Kilpi-Jakonen (sosiologiainfo(at)utu.fi).

Taloussosiologia
-HOPS-ohjaaja Jukka Vuorinen (jukka.vuorinen(at)utu.fi).

Sosiaalipolitiikka
-HOPS-ohjaaja Lauri Mäkinen (lauri.makinen(at)utu.fi).

Sosiaalityö
-HOPS-ohjaajat Niina Nurmela, Tiina Lamminen ja Assi Ailoranta(sosiaalityoopintoneuvonta(at)utu.fi).
-Harjoitteluvastaavat Tiina Lamminen ja Assi Ailoranta tiina.lamminen(at)utu.fi, assi.ailoranta(at)utu.fi).


 


 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: