in English
 
 
Tervetuloa opiskelijaksi!
​​

Teit hyvän valinnan tullessasi meille.  

Laitoksen opetuksen ja tutkimuksen painopisteitä ovat hyvinvointi, sosiaalinen eriarvoisuus ja kulttuurinen vuorovaikutus -- kaikki aihepiirejä, jotka ovat hyvin haasteellisia juuri nyt. Haluamme kouluttaa opiskelijoistamme ihmisiä, jotka kykenevät analysoimaan yhteiskunnan haasteita ja omalta osaltaan vastaamaan niihin.  
 
Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelet aluksi so​​​​​​​​​​siaalitieteiden yhteisiä perus- ja aineopintoja. Opiskelu on paljossa itsenäistä työskentelyä, mutta opiskeluaikaan liittyy paljon sosiaalista elämää, opiskelijahuveja, kulttuuria ja yhteiskunnallista vaikuttamistakin. Käytä tilaisuus hyväksesi!
  
Nähdään,
Hannu Ruonavaara
laitosjohtaja​ ​​
 


 

Mistä lähden liikkeelle?

​​​​Opintosi Sosiaalitieteiden laitoksella alkavat 22.8 tiedekunnan johdantoviikolla Opiskelijaksi yliopistoon -kurssilla, josta saa 2 opintopistettä. Viikon aikana saat tärkeää tietoa opiskelusta Turun yliopistossa ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Saat myös oman opiskelijatuutorisi, joka opastaa sinut opintojesi al​kuun.

 
Tiedekunnan johdantoviikon yhteydessä järjestämme sosiaalitieteiden laitoksella uusien opiskelijoiden infoja ja tilaisuuksia. Tilaisuuksissa saat tärkeää tietoa opintojen aloittamiseen liittyen ja tutustut laitoksen oppiaineisiin ja henkilökuntaan:
Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön pääaineopiskelijoille järjestetään erilliset tilaisuudet seuraavasti:
 
Sosiaalitieteiden uusille pääaineopiskelijoille:
  • Opintoinfo 22.8 klo 15.00, PUB 2
  • Sosiaalitieteiden tutustumistilaisuus 24.8 klo 9.00 (-12), Cave-teatteri (Vierailukeskus Joki). Huom! Tilaisuus alkaa tasan yhdeksältä!

Sosiaalityön uusille pääaineopiskelijoille:

  • Sosiaalityön tutustumistilaisuus 24.8 klo 9.00 (-14), Vanhalinnan kartano
  • Opintoinfo 28.8 klo 13.00, PUB 4
 

Hae apua ja ohjausta koko opintojesi ajalle.

Opiskelijoille on tarjolla paljon erilaisia ohjaus- ja tukipalveluja. Palveluita järjestetään yliopiston, tiedekunnan, laitoksen ja laitoksen alla toimivien oppiaineiden tasoilla. Kaipaatko neuvoa yliopistoon ilmoittautumisessa, tarvitsetko apua opiskelijavaihtoon hakemisessa? Alla olevista linkeistä löytyy apua ja neuvontaa yliopisto-opiskeluihin ja yliopistoelämään liittyviin pulmiin. Yliopistolla tarjotut palvelut ovat olemassa sinua varten. 


​Turun yliopiston palvelut

hakijapalvelut(at)utu.fi / 029 450 4300
Palvelut neuvovat mm. opintotukeen ja yliopiston ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.
 
Miten haen vaihto-opiskelemaan? Kv-palvelut vastaavat mm. kansainväliseen vaihtoon ja opiskelijaliikkuvuuteen liittyviin kysymyksiin.
 
Miten opitaan oppimaan? Opintopsykologit antavat ohjausta esimerkiksi oppimistaitojen kehittämiseen.
 
Rekry
rekry(at)utu.fi
Onko CV:ni tarpeeksi edustava? Miten kirjoitan hyvän työhakemuksen? Mitä haluan työuraltani? Turun yliopiston työelämäpalvelut tarjoavat apua urasuunnittelussa ja työnhaussa. Rekry auttaa myös työharjoitteluun ja opiskelun jälkeiseen työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä sekä välittää työpaikkailmoituksia. Rekryltä löydät myös tilastoja ja seurantatietoa sosiaalitieteistä ja koko yhteiskuntatieteistä valmistuneista.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa opiskelijoille terveydenhuolto- ja mielenterveyspalveluja.
 
Yliopistotasolla opiskelija saa myös monia muita palveluja yliopistoliikunnasta lainopilliseen neuvontaan.
 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan palvelut

Opintotoimiston yhteystiedot
Tiedekunnan palvelut työskentelevät tiedekunnan kansliassa ja auttavat, neuvovat sekä ohjaavat opiskelijoita koko tutkintoa tai aineyhdistelmiä koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi tutkintotodistuksissa.

 

Sosiaalitieteiden laitoksen palvelut

Opinto-ohjaus- ja neuvontatiimi
Leena Koivusilta, Linda Hart, Henna Isoniemi ja Lina Suominen
sostieteet-info(at)utu.fi
Jos opiskelet sosiaalitieteitä pääaineenasi ja tarvitset opinto-ohjausta tai apua, lähetä viesti yllä olevaan osoitteeseen. Sosiaalitieteiden laitoksen henkilökunta neuvoo sinua opinnoissasi eteenpäin.

Kansainvälisyysvastaava Henna Isoniemi
henna.isoniemi(at)utu.fi​

Oppiaineiden palvelut

Opintosihteeri Olli Jakonen
oliljak(at)utu.fi
Opintosihteeri ohjaa opiskelijoita erityisesti opintosuoritusten tallentamiseen, koontiin ja opintojaksojen aikatauluihin liittyvissä kysymyksissä. ​
  

Sosiaalitieteiden harjoitteluvastaava Elina Kilpi-Jakonen
elina.kilpi-jakonen(at)utu.fi
Harjoitteluvastaavan ohjattavana ovat kaikkien pääaineiden opiskelijat sosiaalityön poislukien. Harjoitteluvastaavan kanssa suunnitellaan harjoittelupaikan etsimistä, seurataan harjoittelun edistymistä ja onnistumista sekä käydään läpi harjoittelusta kirjoitettava harjoitteluraportti.

 


Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS
 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tavoitteena on tukea sinua opintojesi suunnittelussa ja niiden viemisessä eteenpäin. HOPSin lähtökohtana ovat oppiaineen tutkintovaatimukset, joiden pohjalta opiskelija suunnittelee opintojensa suorittamista. Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon tehdään oma HOPS-suunnitelma. Opiskelija laatii itselleen ohjeellisen ja suuntaa-antavan opiskelusuunnitelman, joka käydään läpi HOPS-ohjaajan kanssa.

Oppiaineissa on HOPS-vastaavia, jotka vastaavat opintojen suunnitteluun ja opintojen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä.​

HOPS-ohjaajasi

Sosiaalitieteiden pääaineopiskelijat (aikaisintaan syksyllä 2017 aloittaneet)
HOPS-ohjaajat Leena Koivusilta, Henna Isoniemi ja Johanna Kallio (1.9 alkaen)
sostieteet-info(at)utu.fi

Sosiologian pääaineopiskelijat
HOPS-ohjaajat Salla Sariola ja Elina Kilpi-Jakonen
sosiologiainfo(at)utu.fi
 
Taloussosiologian pääaineopiskelijat
HOPS-ohjaaja Outi Sarpila
outi.sarpila(at)utu.fi
 
Sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijat
HOPS-ohjaaja Lauri Mäkinen
lauri.makinen(at)utu.fi


Sosiaalityön pääaineopiskelijat

HOPS-ohjaajat Niina Nurmela
sosiaalityoopintoneuvonta(at)utu.fi
Huom! Opintoneuvonta palaa lomilta 6.8.

Harjoitteluvastaava Enna Toikka
enna.toikka(at)utu.fi
 
 

opiskelijoita_sklubilla9.jpg
​Opiskeluvinkkejä voi opinto-ohjaajien lisäksi kysyä myös kanssaopiskelijoilta.

Kuva: Olli Jakonen

Asiasana:
Tagit: