in English
 
 
TOPSOS, sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijoiden koulutusohjelma
Koulutusohjelman tarkoituksena on vastata sosiaaliturvasta huolehtivien yritysten ja laitosten tarpeisiin mm. seuraavin tavoittein
  • asiantuntijaosaamisen jatkuvuus

  • kehittää ja laajentaa koulutukseen osallistujan ammatillista, osaamista ja teoreettista osaamista painottaen käytännön työtehtävien vaatimia taitoja

  • kehittää tutkinnon suorittaneen sosiaalivakuutuksen tilastollis-numeerista, sosiaalipoliittista, sosiaalilainsäädännöllistä ja taloudellista asianhallintaa 

  • antaa valmius sosiaalivakuutusjärjestelmien kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen

Opiskelussa painotetaan kansainvälistä vertailua. Muiden maiden sosiaalivakuutus-järjestelmien tuntemus antaa uusia näkökulmia sosiaaliturvan järjestämistapoihin ja auttaa samalla syventämään tietämystä omasta sosiaalivakuutusjärjestelmästä. Akateemisen opiskelun ohella 1,5 vuotta kestävään koulutukseen sisältyy suunnitelmallinen työharjoittelu sekä omassa organisaatiossa tehtävä kehittämistyö. 

Koulutuksesta peritään opintopistekohtainen maksu 120 euroa/opintopiste. Työnantajia kannustetaan osallistumaan koulutuksen kustannuksiin. Kokonaisuudessaan 30 opintopisteen koulutus tulee maksamaan opiskelijalle 3 600 euroa 

Koulutuksen järjestää Turun yliopiston sosiaalipolitiikan oppiaine. Ensimmäinen 25 opiskelijan asiantuntijaryhmä aloittaa opintonsa marraskuussa 2018.

Asiasana:
Tagit: