in English
 
 
TOPSOS, sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijoiden koulutusohjelma

Koulutusohjelman tarkoituksena on vastata sosiaaliturvasta huolehtivien yritysten ja laitosten tarpeisiin mm. seuraavin tavoittein

  • asiantuntijaosaamisen jatkuvuus

  • kehittää ja laajentaa koulutukseen osallistujan ammatillista, osaamista ja teoreettista osaamista painottaen käytännön työtehtävien vaatimia taitoja

  • kehittää tutkinnon suorittaneen sosiaalivakuutuksen tilastollis-numeerista, sosiaalipoliittista, sosiaalilainsäädännöllistä, rahoituksellista ja taloudellista asianhallintaa sekä kansainvälisten vertailujen tekemistä

  • perustaa monitieteinen asiantuntijaverkosto sosiaalivakuutusjärjestelmän eri osa-alueiden välille

  • antaa valmius työympäristön toimintatapojen kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen

  • tuottaa sosiaalivakuutusjärjestelmää hyödyttäviä tutkimuksia ja selvityksiä

Koulutusohjelmassa opetetaan sosiaaliturvan kehittämistyössä tarvittavaa poikkitieteellistä osaamista, jota ei ole mahdollista saavuttaa jonkun yksittäisen aineen jatko-opinnoilla. Opiskelijat perehdytetään sosiaalipolitiikan teoriaan, sosiaaliturvan periaatteisiin, lainsäädäntöön ja tilastolähteiden hyvään hallintaan. Lisäksi opetetaan erilaisten rekisterien käyttöä ja tilastollisia menetelmiä sekä ohjelmistojen käyttöä. 

Opiskelussa painotetaan kansainvälistä vertailua. Muiden maiden sosiaalivakuutus-järjestelmien tuntemus antaa uusia näkökulmia sosiaaliturvan järjestämistapoihin ja auttaa samalla syventämään tietämystä omasta sosiaalivakuutusjärjestelmästä. Akateemisen opiskelun ohella koulutukseen sisältyy suunnitelmallinen työharjoittelu. 

Koulutuksen järjestävät Turun yliopisto ja Turku Center for Welfare Research (TCWR). Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa keväällä 2002, toinen ryhmä maaliskuussa 2004, kolmas ryhmä keväällä 2008 ja neljäs ryhmä syyskuussa 2014.

Asiasana:
Tagit: