in English
 
 
Hakuohjeet

Valintakriteerit

Pohjakoulutuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa esim. valtio-, yhteiskunta-, sosiaali-, talous-, tilasto- tai oikeustieteistä. Valittavalta opiskelijalta edellytetään vähintään vuoden työkokemusta sosiaalivakuutuksen kannalta relevanteissa työtehtävissä. Koulutukseen valittavan on työskenneltävä sosiaalivakuutuksen alalla. Valittavalta edellytetään motivaatiota ja soveltuvuutta koulutukseen.

Koulutusohjelmaan hakeminen

Syksyllä 2014 alkavaan TOPSOS-koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Lomakkeesta on käytävä ilmi hakijan koulutus, työkokemus ja työnantajan tuki opinnoille. Hakulomakkeeseen sisältyy vapaamuotoinen lyhyt kuvaus omasta asiantuntijuudesta ja työtehtävistä sosiaalivakuutuksen alalla. Kuvauksesta on käytävä ilmi hakijan omat tavoitteet, oman työn tai erikoisalan kehittämistarpeet ja muut jatkotutkinnon suorittamista mahdollisesti puoltavat seikat. Näiden seikkojen perusteella arvioidaan hakijan motivoituneisuutta ja soveltuvuutta suhteessa niihin tarpeisiin ja tavoitteisiin, joihin koulutusohjelmalla pyritään vastaamaan.
 
Hakulomakkeeseen on mahdollista sisällyttää lyhyt tutkimussuunnitelma lisensiaattitutkimuksen aiheeksi. Hyvä tutkimussuunnitelma voidaan katsoa eduksi valintaa tehtäessä.
 
Valinta perustuu ensisijaisesti hakemukseen ja sen liitteisiin. Tarvittaessa liitteitä täydennetään haastatteluin. Mahdolliset haastattelut ja lopullinen opiskelijavalinta tehdään toukokuussa 2014.
 
Haku syksyllä 2014 alkavaan koulutusohjelmaan on päättynyt 30.4.2014.

Lisätiedot:

Minna Ylikännö, professori,
Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
p. 050 564 1456
 
Asiasana:
Tagit: