in English
 
 
Hakeminen

Valintakriteerit

Erikoistumiskoulutukseen valittuvan henkilön tulee työskennellä sosiaalivakuutuksen alalla asiantuntijatehtävissä. Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämiseen, toimeenpanoon tai sosiaali- ja terveysturvan järjestämiseen. Mahdollisia työpaikkoja ovat sosiaalivakuutuslaitokset (esim. Kela, ETK, eläkevakuutusyhtiöt), ministeriöt, oppilaitokset, järjestöt ja yhdistykset.

Hakijalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto (ml. YAMK-tutkinnot) joko yhteiskuntatieteiden, taloustieteiden, oikeustieteiden tai kasvatustieteiden alalta (tai muu soveltuva koulutus) sekä vähintään vuoden työkokemus sosiaalivakuutuksen alan työtehtävistä.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon yhtäältä aiempi menestys korkeakouluopinnoissa sekä hakijan soveltuvuus ja motivaatio TOPSOS-erikoistumisopintoihin. Soveltuvuus arvioidaan suhteessa hakijan nykyisiin työtehtäviin. Motivaatiota mitataan hakulomakkeessa erillisen kysymyksen avulla (kysymys 10 "Perustelut valinnalle").


Valintaperusteet ovat seuraavat:
1.    Ylemmän korkeakoulututkinnon arvosana (0-2 p)
2.    Pro gradu –tutkielman arvosana (0-2 p)
3.    Sosiaalivakuutuksen alan työkokemus (0-2 p)
4.    Erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perustelut (0-8 p)

Hakija voi enimmillään saada hakemuksen yhteydessä 14 pistettä. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisevat kohdasta 4 saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleen sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arpomalla.

Koulutusohjelmaan hakeminen

Haku koulutusohjelmaan on päättynyt.

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse viikolla 39.

Lisätiedot:

Laura Järvi, yliopisto-opettaja
050 597 1110
laura.jarvi@utu.fi
 
Asiasana:
Tagit: