in English
 
 
Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja

Sarja D: Sosiaalivakuutuksen ammatilliset lisensiaatintutkielmat ISSN1796-6124

2017 | 2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 

 

2018

Ahonen, Kati: Kotitalouden rakenteen vaikutus ikääntyneiden sukupuolten välisiin köyhyysriskieroihin EU15-maissa ja Norjassa

2017

Pekka, Toni: Johtaminen ja työkyvyttömyyden kustannukset suurissa kuntaorganisaatioissa.

Aarnio, Johanna: Korkea subjektiivisen hyvinvoinnin taso ja työttömyys. Tutkimus perustyöttömyysturvan saajien subjektiivisesta hyvinvoinnista.

Heilala, Riikka: "Antaa kasvot asialleen." Tapaustutkimus Eläketurvakeskuksesta asiantuntijaorganisaationa.

2016

Huurinainen, Riitta: Kelan työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäykset ja niiden vakuutuspiirikohtainen vaihtelu.

Englund, Ulla-Leena: Palasista yhtenäiseksi. Kuntoutussuunnitelman rakentuminen ammatillisessa kuntoutuksessa.

2015

 

 

2014

Karjalainen, Tiina: Asenteella! Kelan etuuskäsittelijöiden näkemykset etuuksien väärinkäytöstä Asenteella! Kelan etuuskäsittelijöiden näkemykset etuuksien väärinkäytöstä.

Toivanen, Sami: Työeläkelaitosten kilpailun ilmentyminen niiden asiakaslehdissä.

Korhonen, Sam: Miten menee lähijohtaja? Lähijohtajien arvioita johtamisen toimintaedellytyksistä uudistuvassa toimintaympäristössä Kelan paikallishallinnon tulosyksiköissä.

Ylönen, Vesa: Nuorten toimeentuloturvan taso ja käyttö

2013

Härkönen, Tarja: Työntekijät työeläkemaksun maksajiksi työnantajien rinnalle - mistä eduskunta keskusteli? Tutkimus työntekijäin työeläkemaksujen eduskuntakäsittelystä 1990-luvulla

Soukkanen, Tuula: Avokela vai umpikela? - Kelan vakuutuspiirien toimihenkilöiden käsityksiä sidosryhmäyhteistyöstä

Salomaa, Sari: Sosiaalinen pääoma työyhteisössä. Tutkimus sosiaalisesta pääomasta Kelassa 2008

Iisakkala, Arja: Jämförande studie om barnpensioner och förmåner för barnets försörjning i de Nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Palo, Sini: Pienituloisten lääkekorvaukset Euroopan eri maissa 2011

Orre, Soili: Yhteispalvelu – Asiakaslähtöistä palvelua vai viranomaislähtöistä palvelun korviketta?

Rosnell, Seija: Työttömyysvakuutusmallit ja vakuutuksen korvaavuustaso sekä kattavuus 16 OECD-maassa 1990-2007

2012

Järnefelt, Satu: Miksi yrittäjien eläkevakuuttaminen ei ole kohdallaan? - Tutkimus työtulon tason valintaan vaikuttavista syistä behavioraalisen taloustieteen näkökulmasta. Sarja D: 1/2012

Jussila, Henrik: Mukaan valiokuntaan vai nurkkaan pölyttymään - Tutkimus sosiaalipoliittisen tutkimustiedon käytöstä eduskuntatyössä. Sarja D: 2/2012

Knuuti, Juha: Nouseeko palkka eläkeikään saakka? - Kohorttianalyysi ikä-palkkaprofiileista ja niiden muutoksista 53 - 65-vuotiailla. Sarja D:3/2012

Johansen-Lampsijärvi, Lahja: Parasta palvelua vai ”äimänkäkenä tiskiin”? – Pohjoissuomalaisten Kelan toimihenkilöiden kokemuksia hyvän asiakaspalvelun periaatteiden toteutumisesta arjen työssä

Karhu, Tuulikki: Kuntoutuspalvelut ja kilpailuttaminen – Vaikeavammaisten yksilöllisten kuntoutusjaksojen tarjouskilpailut vuosina 2000-2010

2010

Suutela-Vuorinen, Anu: The Finnish National Pension in the Process of Europeanization - Co-ordination and Confusion in Pension Policy. Sarja D: 1/2010

Moilanen, Pirjo: Kenen eläke-etuuden suojataan ja miksi? - Tutkimus työntekijäin eläkelakia koskevista suojasäännöksistä vuosina 1961 - 2006. Sarja D: 2/2010

Vuorenhela, Turo: Kelan sosiaaliturvaetuuksiin liittyvät väärinkäytösepäilyt. Sarja D:3/2010

Porkola, Kati: Eurooppa kutsuu - Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulumiseen liittyviä ongelmia vapaan liikkuvuuden oikeutta käyttäneiden näkökulmasta. Sarja D:4/2010

Turunen, Marjukka: Vertaileva tutkimus leskeneläkejärjestelmistä Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Italiassa ja Suomessa. Sarja D:5/2010

2009

Kiuru, Julia: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja sosiaaliturva. Sarja D: 1/2009

Lusenius, Riitta: Lääkärien näkemyksiä erityisturvavakuutusten vaikutuksesta lääkäri-potilas-hoitosuhteessa. Sarja D: 2/2009

Rönnberg, Max: Vanhuuseläkkeen karttuminen palkattomilta ajoilta Suomessa ja Ruotsissa. Sarja D: 3/2009

2008

Lehtonen, Seija: Suomen eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyys eurooppalaisessa vertailussa Sarja D: 1/2008

Latvala, Minna: Puolison armoilla - Työttömyysturvan tarveharkinta Sarja D: 2/2008
Paltta, Päivi: Sairaanhoitoon liittyvät matkat osana sosiaaliturvaa Suomessa ja eräissä muissa maissa Sarja D: 3/2008

Järvinen, Tiiu: Elinaikakerroin lehdissä - Herättääkö eläkkeen määrään vaikuttava kerroin keskustelua? Sarja D: 4/2008

2006

Hakala, Timo: Sosiaaliturvajärjestelmien konvergenssi Euroopan unionissa, Sveitsissä, Islannissa ja Norjassa 1990-luvulla - Universaalin asumisperusteisen sosiaaliturvan tulevaisuus Suomessa ja muissa Pohjoismaissa Sarja D: 1/2006

Mattila, Yrjö: Suomen terveydenhuollon ja sairausvakuutuksen kehityslinjat - Yhteisestä pohjasta eri poluille Sarja D: 2/2006

Pelkonen, Lauri: Lääkekustannusten hallintastrategiat EU:ssa - Esimerkkinä kolesterolilääkkeiden hinnat ja korvattavuus eri maissa Sarja D: 3/2006

Metsämäki, Niina: Vanhusten hoiva Suomessa ja eräissä muissa Euroopan maissa Sarja D:4/2006

Vidlund, Mika: Old-age Pension Reforms in the EU-15 Countries at a time of Retrenchment Sarja D: 5/2006

2005

Kivioja, Kirsi: Lähden uupumuksen tähden? Tutkimus alle ja yli 45-vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Sarja D:1/2005

Asiasana:
Tagit: