in English
 
 
Jatko-opiskelijaksi hakeminen
​Jatko-opinto-oikeus edellyttää riittäviä tietoja ja valmiuksia jatko-opiskeluun mikä yleensä tarkoittaa, että maisterin tutkinnon syventävät opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ja pro gradu –tutkielmasta on saatu vähintään arvosana cum laude approbatur. Muita valintaperusteita ovat hakijan tutkimussuunnitelma, opintosuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Valintaan vaikuttaa myös ohjausresurssien saatavuus.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta (tarkemmat ohjeet tiedekunnan kotisivuilla). Ennen jatko-opinto-oikeuden hakemista pitää hakijan kuitenkin tehdä oppiaineessa alustava sopimus väitöstutkimuksen/lisensiaatintutkimuksen ohjaamisesta. Sosiologiassa jatko-opintoasioista vastaa professori Hannu Ruonavaara, joka auttaa hakijaa löytämään sopivan ohjaajan työlleen.
Asiasana:
Tagit: