in English
 
 
Sosiologian opinnot

​Sosiologiaa pääaineena opiskelevan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu sosiaalitieteiden yhteisistä perusopinnoista, sosiologian aineopinnoista, kandidaatin tutkielmasta, kypsyysnäytteestä, kieli- ja viestintäopinnoista, tiedekunnan yhteisistä opinnoista, sivuaineopinnoista sekä muista mahdollisista opinnoista.

Valtiotieteiden maisterin tutkinto sosiologiassa koostuu sosiologian syventävistä opinnoista ja muista opinnoista. Maisterin opinnoilla on sosiologiassa seuraavat tavoitteet: teoreettisen tiedon syventäminen, johonkin sosiologian erityisalaan perehtyminen, menetelmäosaamisen syventäminen ja tieteellisen työn edellyttämän kypsyyden saavuttaminen. Valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen sosiologia pääaineena antaa valmiudet työskentelyyn sosiologista ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.
 
 
Huom! Opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettu sisältö on siirretty yliopiston intranet-sivustolle.
Asiasana:
Tagit: