in English
 
 
Elina Kilpi-Jakonen

​DPhil, Erikoistutkija, Dosentti

Sähköposti: elina.kilpi-jakonen (at) utu.fi

Puhelinnumero: ​+358 44 274 6613

 

Työskentelen erikoistutkijana INDIRECT-hankkeessa (Intergenerational Cumulative Disadvantage and Resource Compensation), jossa tutkimme ​eriarvoisuuden ylisukupolvisuutta ja miten menetettyjä perheresursseja kompensoidaan muilla tai muiden resursseilla. Olen myös mukana eduLIFE-hankkeessa European University Institutessa, Firenzessä. Olen tehnyt paljon tutkimusta maahanmuuttajien lapsiin liittyen, mukaan lukien väitöskirjani “The Education of Children of Immigrants in Finland” (Oxfordin yliopisto, 2010) sekä Suomen Akatemian rahoittamana (tutkijatohtorihanke “Maahanmuuttajien lasten koulutus- ja työelämään siirtymisen polut” 2013–14). Tutkimukseni käsittelee sosiaalista eriarvoisuutta koulutuksessa ja työelämässä, erityisesti etnisyyden, sukupuolen ja sosiaalisen periytymisen kannalta. Käytän tutkimuksessani lähinnä tilastollisia menetelmiä.

 

Julkaisuja

Kilpi-Jakonen, E., Vono de Vilhena, D. & Blossfeld, H.-P. (2015) Adult learning and social inequalities: Processes of equalisation or cumulative disadvantage? International Review of Education, 61(4), 529–546.

McMullin, P. & Kilpi-Jakonen, E. (Tulossa, joulukuu 2015) 'The Consequences of Shifting Education and Economic Structures for Gender Differences at Labor Market Entry: The British Case Study' teoksessa Blossfeld, H.-P., Skopek, J., Triventi, M. & Buchholz, S. (toim.) Gender, Education and Employment: An International Comparison of School-to-Work Transitions, luku 6. Cheltenham, UK and Northampton, USA: Edward Elgar.​

Blossfeld, H.-P., Buchholz, S.​, Dämmrich, J., Kilpi-Jakonen, E., Kosyakova, Y., Skopek, J., Triventi, M. & Vono de Vilhena, D. (Tulossa, joulukuu 2015) 'Gender Differences at Labor Market Entry: The Effect of Changing Educational Pathways and Institutional Structures' teoksessa Blossfeld, H.-P., Skopek, J., Triventi, M. & Buchholz, S. (toim.) Gender, Education and Employment: An International Comparison of School-to-Work Transitions, luku 1. Cheltenham, UK and Northampton, USA: Edward Elgar.​

Vono de Vilhena, D., Kosyakova, Y., Kilpi-Jakonen, E. & McMullin, P. (2015) Does adult education contribute to securing non-precarious employment? A cross-national comparison. Work, Employment & Society, published online before print (17 April 2015).

Jonsson, J.O., Kilpi-Jakonen, E. & Rudolphi, F. (2014). ‘Ethnic differences in early school leaving’ teoksessa Heath, A.F. & Brinbaum, Y. (toim.) Unequal Attainments: Ethnic Educational Inequalities in Ten Western Countries, luku 4. Proceedings of the British Academy 196. Oxford: Oxford University Press and British Academy.

Blossfeld, H.-P., Kilpi-Jakonen, E., Vono de Vilhena, D. & Buchholz, S. (toim.) (2014). Adult Learning in Modern Societies: Patterns and Consequences of Participation from a Life-Course Perspective. Cheltenham, UK and Northampton, USA: Edward Elgar. (Kirjoittajana viidessä luvussa)

Kilpi-Jakonen, E. (2014). Inclusion and exclusion of immigrants and their children in the Nordic countries and beyond. Acta Sociologica e-special introduction. http://asj.sagepub.com/site/E_Specials/Migration_Ethnicity.xhtml

Kilpi-Jakonen, E. (2014). Citizenship and educational attainment amongst the second generation: An analysis of children of immigrants in Finland. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(7), 1079–1096. http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2013.831543  

Teräs, M. & Kilpi-Jakonen, E. (2013). ‘Maahanmuuttajien lapset ja koulutus’ teoksessa Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, sivut 184–202. Helsinki: Gaudeamus.

Kilpi-Jakonen, E. (2012). Does Finnish educational equality extend to children of immigrants? Examining national origin, gender and the relative importance of parental resources. Nordic Journal of Migration Research, 2(2), 167–181. http://dx.doi.org/10.2478/v10202-011-0039-4

Kilpi-Jakonen, E., Vono de Vilhena, D., Kosyakova, Y., Stenberg, A. & Blossfeld, H.-P. (2012). The impact of formal adult education on the likelihood of being employed: A comparative overview. Studies of Transition States and Societies, 4(1), 48–68. http://www.tlu.ee/stss/wp-content/uploads/2012/12/kilpi.pdf

Heath, A. & Kilpi-Jakonen, E. (2012). Immigrant children’s' age at arrival and assessment results. OECD Education working paper series 75, OECD. http://dx.doi.org/10.1787/5k993zsz6g7h-en. Myös teoksessa OECD (2012). Untapped Skills: Realising the Potential of Immigrant Students, sivut 67–78. Paris: OECD Publishing.

Kilpi-Jakonen, E. (2011). Continuation to upper secondary education in Finland: Children of immigrants and the majority compared. Acta Sociologica, 54(1), 77–106. http://dx.doi.org/10.1177/0001699310392604

Kilpi, E. (2010). ‘Toinen sukupolvi peruskoulun päättyessä ja toisen asteen koulutuksessa’ teoksessa Martikainen, T. & Haikkola, L. (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet, sivut 110–132. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Nuorisotutkimusverkosto.

Heath, A.F., Rothon, C. & Kilpi, E. (2008). The second generation in Western Europe: Education, unemployment, and occupational attainment. Annual Review of Sociology, 34, 211–235. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.34.040507.134728

Kilpi, E. (2008). ‘Education in Finland and the ISCED-97’ teoksessa Schneider, S.L. (toim.) The International Standard Classification of Education: An Evaluation of Content and Criterion Validity for 15 European Countries, sivut 268–280. Mannheim: MZES. http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/misc/isced_97/kilp08_education_in_finland_and_the_isced-97.pdf


​​​
Asiasana:
Tagit: