in English
 
 
Elina Kilpi-Jakonen

​DPhil, Suomen Akatemian tutkijatohtori

Sähköposti: elina.kilpi-jakonen (at) utu.fi 

 
Työskentelen Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen “Maahanmuuttajien lasten koulutus- ja työelämään siirtymisen polut” parissa (2013–16). Olen myös mukana eduLIFE-hankkeessa European University Institutessa, Firenzessä.  Väitöskirjani “The Education of Children of Immigrants in Finland” valmistui Oxfordin yliopistossa, missä työskentelin myös tutkijatohtorina. Tutkimukseni käsittelee sosiaalista eriarvoisuutta koulutuksessa ja työelämässä, erityisesti etnisyyden, sukupuolen ja sosiaalisen periytymisen kannalta. Käytän tutkimuksessani lähinnä tilastollisia menetelmiä.

Julkaisuja

Blossfeld, H.-P., Kilpi-Jakonen, E., Vono de Vilhena, D. & Buchholz, S. (toim.) (tulossa) Adult Learning in Modern Societies: Patterns and Consequences of Participation from a Life-Course Perspective. Kustantajana Edward Elgar. (Kirjoittajana viidessä luvussa)
 
Kilpi-Jakonen, E. (2013). Citizenship and educational attainment amongst the second generation: An analysis of children of immigrants in Finland. Accepted for publication in Journal of Ethnic and Migration Studies. Advance access online 6.9.2013. http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2013.831543  
 
Teräs, M. & Kilpi-Jakonen, E. (2013). ‘Maahanmuuttajien lapset ja koulutus’ teoksessa Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, sivut 184–202. Helsinki: Gaudeamus.
 
Kilpi-Jakonen, E. (2012). Does Finnish educational equality extend to children of immigrants? Examining national origin, gender and the relative importance of parental resources. Nordic Journal of Migration Research, 2(2), 167–181. http://dx.doi.org/10.2478/v10202-011-0039-4
 
Kilpi-Jakonen, E., Vono de Vilhena, D., Kosyakova, Y., Stenberg, A. & Blossfeld, H.-P. (2012). The impact of formal adult education on the likelihood of being employed: A comparative overview. Studies of Transition States and Societies, 4(1), 48–68. http://www.tlu.ee/stss/wp-content/uploads/2012/12/kilpi.pdf
 
Heath, A. & Kilpi-Jakonen, E. (2012). Immigrant children’s' age at arrival and assessment results. OECD Education working paper series 75, OECD. http://dx.doi.org/10.1787/5k993zsz6g7h-en. Myös teoksessa OECD (2012). Untapped Skills: Realising the Potential of Immigrant Students, sivut 67–78. Paris: OECD Publishing.
 
Kilpi-Jakonen, E. (2011). Continuation to upper secondary education in Finland: Children of immigrants and the majority compared. Acta Sociologica, 54(1), 77–106. http://dx.doi.org/10.1177/0001699310392604
 
Kilpi, E. (2010). ‘Toinen sukupolvi peruskoulun päättyessä ja toisen asteen koulutuksessa’ teoksessa Martikainen, T. & Haikkola, L. (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet, sivut 110–132. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Nuorisotutkimusverkosto.
 
Heath, A.F., Rothon, C. & Kilpi, E. (2008). The second generation in Western Europe: Education, unemployment, and occupational attainment. Annual Review of Sociology, 34, 211–235. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.34.040507.134728
 
Kilpi, E. (2008). ‘Education in Finland and the ISCED-97’ teoksessa Schneider, S.L. (toim.) The International Standard Classification of Education: An Evaluation of Content and Criterion Validity for 15 European Countries, sivut 268–280. Mannheim: MZES. http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/misc/isced_97/kilp08_education_in_finland_and_the_isced-97.pdf
 
 
 

 

Keywords:
Tags: