in English
 
 
Laura Kemppainen (Lyytikäinen)

​VTT, yliopistonlehtori

Sähköposti: laura.kemppainen[at]utu.fi

Jään pois opetustehtävistä kesäkuun alusta lähtien. Kesätentteihin (A2 ja S2) liittyvissä kysymyksissä, ole yhteydessä Heta Pöyliöön. HOPS-asioissa neuvoo Salla Sariola. Opintoihin liittyvissä yleisissä kysymyksissä voit olla yhteydessä neuvontavastaaviin (sosiologiainfo[at]utu.fi).

Toimin sosiologian yliopistonlehtorina (ma.) elokuusta 2016 lähtien. Opetukseeni kuuluvat sosiologian teoriat (kirjatentit ja luentokurssit keväällä 2017), kandiseminaari ja harjoitteluseminaari. Lisäksi vedän yhdessä Carita Lockmerin kanssa etnografiset tutkimusmenetelmät -kurssia syksyllä 2016 sekä tutkimushaastattelukurssia Johanna Nurmen kanssa keväällä 2017. Olen myös HOPS-ohjaaja ja harjoitteluvastaava. Ohjaan myös mielelläni opinnäytetöitä.

Vedän Koneen säätiön rahoittamaa monimenetelmällistä tutkimushanketta Crossing Borders for Health and Wellbeing (2017-2020), jossa tutkimme terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää matkailua Suomen, Venäjän ja Viron välillä. (Nettisivut julkaistaan pian!)

Tutkimuksellisesti olen kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista sekä monimenetelmällisyydestä. Nykyisessä tutkimusprojektissani tutkin Suomen venäjänkielisen väestön terveys- ja sairauskäsityksiä sekä heidän kokemuksiaan suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä. Lisäksi olen kiinnostunut venäjänkielisten maahanmuuttajien suhtautumisesta vaihtoehtohoitoihin sekä ylirajaiseen hoitoon. Olen myös tutkinut terveyttä ja siihen liittyviä kokemuksia ja käsityksiä Venäjällä. Menetelmällisesti olen kiinnostunut erilaisten aineistojen ja tutkimusmenetelmien vuoropuhelusta ja pyrinkin tutkimusprojekteissani yhdistämään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta.

Olen mukana Suvi Salmenniemen vetämissä projekteissa Mielen arvoitus: Vertaileva tutkimus terapeuttisesta tiedosta ja minuudesta (2014–2016, Koneen säätiö) sekä Tracking the Therapeutic: Ethnographies of Well-being, Politics and Inequality (2015–2017, Suomen Akatemia).

Valmistuin filosofian maisteriksi vuonna 2008 Oulun yliopiston humanistisesta tiedekunnasta pääaineenani kulttuuriantropologia ja väittelin valtiotieteiden tohtoriksi sosiologiassa Helsingin yliopistossa vuonna 2014. Lukuvuoden 2011-12 toimin vierailevana tutkijana ja Fulbright-stipendiaattina University of Massachusetts - Amherstissa Yhdysvalloissa. Väitöskirjatutkimuksessani tutkin venäläisten oppositionuorten aktivismia ja etnografisena tapaustutkimuksenani oli oppositioliike Oborona (Puolustus). Tutkimuksessani analysoin aktivisti-identiteetin muodostumista Venäjän rajoitetussa poliittisessa toimintaympäristössä, opposition ja valtion demokratiadiskursseja sekä tutkin mielenosoituksia sosiaalisena performanssina. Kirjoitin aiheesta kirjan Performing Political Opposition in Russia , jonka Routledge julkaisi kesällä 2016.

Tutkimusintressini:

 

 • Terveyden sosiologia ja antropologia
 • Terapeuttinen tieto ja vertaistukiryhmät
 • Sukupuolen, luokan, sukupolven ja identiteetin tutkimus
 • Venäjän tutkimus
 • Kansalaisyhteiskunta- ja aktivismitutkimus
 • Internetin tutkimus ja netnografia
 • Monimenetelmällisyys

Julkaisuja:

Kirjat

 • Lyytikäinen, L. 2016: Performing Political Opposition in Russia. The Case of the Youth Group Oborona. Routledge. https://www.routledge.com/Performing-Political-Opposition-in-Russia-The-Case-of-the-Youth-Group/Lyytikainen/p/book/9781472446350
 • Lyytikäinen, L. 2014: Performing Political Opposition in Russia. The Case of the Russian Youth Movement Oborona. Publications of the Department of Social Research 2014:8, University of Helsinki. (Luettavissa e-versiona: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45024)

Vertaisarvioidut artikkelit

 • Lyytikäinen, L. & Kemppainen, T. 2016: Regional inequalities in self-rated health in Russia: What is the role of social and economic capital? Social Science & Medicine, 161, 92-99.
 • Lyytikäinen, L. 2016: Understanding Alcoholism and Recovery in the Russian Alcoholics Anonymous Online Community. ​Nordic Journal of Alcohol and Drugs, 33(2): 151-172.
 • Van der Vet, F. & Lyytikäinen, L. 2015: Violence and Human Rights in Russia: Human Rights Defenders’ Tactics in the Face of Danger. The international Journal of Human Rights.
 • Lyytikäinen, L. 2014: Venäläisten oppositionuorten käsityksiä demokratiasta. Idäntutkimus, 21(1): 16-31.
 • Lyytikäinen, L. 2013: Gendered and Classed Activist Identity in the Russian Youth Movement, The Sociological Review, 61 (3): 499-524.
 • Lyytikäinen, L. 2011: Poliittinen aktivismi Venäjän nuorison silmin – nuorisoliike Oborona ja sen toimintamuodot, Nuorisotutkimus. 29 (3): 29-46.
 • Lyytikäinen, L. 2009: ”Pikkuisen epätasa-arvoa tulee säilyä” Arkangelilaisten opiskelijoiden näkökulmia sukupuolisopimuksesta [”Little inequality has to remain”: Students views on gender contract in Arkhangelsk]. Naistutkimus – Kvinnoforskning 22 (2): 30-43.

Esseet ja muut kirjoitukset

 • Lyytikäinen, L & Salmenniemi, S 2016: Suomalais-ugrilaiset kansalaisjärjestöt osana venäläistä kansalaisyhteiskuntaa, Idäntutkimus 4/2015, 81-87.
 • Lyytikäinen, L 2015: Alkoholismin hoito Venäjällä, tietolaatikko, Venäjän palatseissa ja kaduilla, Gaudeamus.
 • Lyytikäinen, L. 2015: Lektio: Performing Political Opposition in Russia, Nuorisotutkimus. 2014, 4
 • Lyytikäinen, L 2014: Liian arka keskustelun aihe. Näkökulma. Aamulehti 6 2.2014. [Kirjoitus Venäjän poliittisesta oppositiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista Sotshin olympialaisten alla]
 • Lyytikäinen, L. 2012: Onnistuuko Venäjän protestiliike palauttamaan kansalaisten uskon politiikkaan? [Can Russian Protest Movement Restore Citizens’ faith in Politics?] Kopeeekka 3/2012.
 • Lyytikäinen, L. & Salmenniemi, S. 2012: Venäjän keskiluokan kapina [The Revolt of the Russian Middle Class], Idäntutkimus, 19(2): 50-57.XSalmenniemi, S. & Lyytikäinen, L. 2012: Eriarvoisuus uhkaa järjestystä Venäjällä [Inequalities are a threat for the Russian order]. Vieraskynä Helsingin Sanomat, 12.4.2012.
 • Lyytikäinen L, 2012: Yhdysvaltalaisen vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja ongelmat nuorten voimaantumisen näkökulmasta, Sosiologia 49 (1). [Book review: Eliasoph, NIna: Making Voluteers]
 • Lyytikäinen, L. 2011: Book Review: Jessica K. Taft. Rebel Girls: Youth Activism and Social Change across the Americas, Suomen Antropologi 36 (1), 95-97.
 • Lyytikäinen, L. 2010: Kansalaistoiminnan sukupuolittunut todellisuus Venäjällä, Naistutkimus – Kvinnoforskning 23 (2), 71-74. [Book review: Suvi Salmenniemi: Democratization and Gender in Contemporary Russia]
 • Lyytikäinen, Laura 2009: Moskovan paikallisvaalien jälkipelissä kovat otteet [Harsh Policing After the Moscow Local Elections], Vieraskynä, Helsingin Sanomat 16.10.2009]
Asiasana:
Tagit: