in English
 
 
Johanna Nurmi

VTT, tutkijatohtori
sähköposti: johnurm(a)utu.fi
puhelin: 029 450 3081, 046 9201 925
Publicum, 4. krs, huone 485

 

Johanna Nurmi.JPG

 

Tutkimus

Tutkimukseni liittyy rokotekriittisyyteen Suomessa. Tarkastelen rokottamattomuutta ja rokotekriittisyyttä poliittisina elämäntapavalintoina, sekä rokottamattomien käsityksiä terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkin myös rokotekriittisten vanhempien suhdetta lääketieteeseen ja terveydenhuoltohenkilökuntaan sekä neuvoloiden rokotustilanteisiin liittyvää vuorovaikutusta. 
 
 
Olen mukana myös Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Tracking the Therapeutic - Ethnographies of Wellbeing, Politics and Inequality (2015-2019).
 
Rokotekriittisyyteen liittyvä kirjoitukseni verkkomedia Antroblogissa: http://www.antroblogi.fi/2017/06/rokotekriittisyyden-monet-muodot/
 
Tutkimusintresseihini lukeutuvat myös kokemisen, muistamisen ja kertomisen teemat kriisien ja väkivaltatapausten jälkeen. Tutkin kriisien jälkeistä yhteisöllistä suremista ja sen merkityksiä yksilöille ja yhteisöille. Muita kiinnostuksen kohteitani ovat kuolemantutkimus, sukupuolen sosiologia, etnografia ja feministinen tutkimus.

Väitöstutkimukseni (2014) aiheena oli väkivaltaisten kriisien kokeminen paikallisyhteisöissä. Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/98994
Väitöskirjassani käsittelin vertailevasti Jokelan ja Kauhajoen koulusurmia. Tarkastelin sitä, miten väkivaltatapausten yhteisöllinen kokeminen muodostuu ja miten kriisit vaikuttavat paikallisyhteisöihin.  
 
Koulusurmiin liittyvä kirjoitukseni Politiikasta -verkkolehdessä: http://politiikasta.fi/miten-koulusurmia-muisteltiin-ja-mista-vaiettiin/
 

Julkaisuja

Nurmi, Johanna (2017): Shared Experiences of Mass Shootings: A Comparative Perspective on the Aftermath. London & New York: Routledge. www.routledge.com/9781138217393
 
Nurmi, Johanna (2014): Let Go and Remember. How Finnish Communities Experienced and Memorialized School Shootings. Annales Universitatis Turkuensis  B 390. Turku: University of Turku.

Kiilakoski, Tomi & Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (2014): ‘Coping with Tragedy, Reacting to an Event. The Case of the Jokela School Shooting in Finland.’ Young  22(4):345–360.

Nurmi, Johanna (2014): ‘Affected or Detached? Gendered Emotional Reactions to School Shootings.’ Affilia. Journal of Women and Social Work 29(4): 447–461.
 
Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (2013): ’Expression and Projections of Evil in Mass Violence.’ Deviant Behavior 34(11): 859-874.
 
Oksanen, Atte & Nurmi, Johanna & Vuori, Miika & Räsänen, Pekka (2013): ’Jokela: Social Roots of a School Shooting Tragedy in Finland.’ In Nils Böckler, Thorsten Seeger, Peter Sitzer & Wilhelm Heitmeyer (eds) School Shootings: International Research, Case Studies and Concepts for Prevention. New York: Springer, 189–215
 
Nurmi, Johanna (2012): ‘Making Sense of School Shootings. Comparing Local Narratives of Solidarity and Conflict in Finland.’ Traumatology 18(3): 16–28.
 
Nurmi, Johanna &  Räsänen, Pekka & Oksanen, Atte (2012): ‘The Norm of Solidarity. Experiencing Negative Aspects of Community Life After a School Shooting.’ Journal of Social Work 12(3) 300–319.
 
Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka & Nurmi, Johanna (2012): ‘Jokela and Kauhajoki: Experiencing School Shootings in a Nordic Welfare Society.’ In Schwester, Richard (ed): Handbook of Critical Incident Analysis. M.E. Sharpe: New York, 252–264.
 
Oksanen, Atte & Nurmi, Johanna & Räsänen, Pekka (2011): ‘Pahuus ja väkivallan käsittelemisen ongelma Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen.’ Janus 19(2): 104–121 .
 
Nurmi, Johanna (2010): Sukupuoli tanssii ravintolassa. Sosiologista keskustelua B50. Turun yliopisto, Turku.
 
Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka & Nurmi, Johanna & Lindström, Kauri (2010):  ’This can’t happen here! Community Reactions to School Shootings in Finland.’ Research on Finnish Society 3 (2010): 19–27.
 
Lindström, Kauri & Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2010): ’Jokelan ja Kauhajoen asukkaiden arvio koulusurmien yhteiskunnallisista syistä.’ Sosiologia 47(4): 270–285.
 
Asiasana:
Tagit: