in English
 
 
VTT, Mari Toivanen, Suomen Akatemian tutkijatohtori

​Sähköposti: marito(at)utu.fi

Twitter: @MariToivanen

(Presentation in English, please click this link.)

Tutkimus

Tutkin pääasiassa muuttoliikkeisiin, monikulttuurisuuteen ja identiteettiin liittyviä ilmiöitä. Tutkimusintressini linkittyvät eritoten maahanmuuttajataustaisen nuorten identiteettineuvotteluihin, diasporapolitiikkaan ja ylirajaiseen poliittiseen osallisuuteen. Väitöskirjassani käsittelin Suomeen 1990-luvulla muuttaneiden ja täällä kasvaneiden kurditaustaisten nuorten kuulumisen neuvottelua ja identiteettikysymyksiä. Väitöksenjälkeisessä tutkimuksessa keskityn toisen sukupolven ylirajaiseen poliittiseen toimijuuteen, eritoten Lähi-idän suuntaan. Olen myös Pariisissa toimivan CADIS-EHESS:in tutkimuskeskuksen jäsen (ks. profiili​). 

Tutkimusintressit

 • ​Maahanmuutto ja sukupolvet, kurdidiaspora, diasporapolitiikka
 • Transnationaalit suhteet, verkostot ja yhteydet
 • Identiteetin muodostuminen, erilaisuuden rakentuminen, koti ja kuuluminen

Tutkinnot:

 • ​2014 – Valtiotieteiden tohtorin tutkinto, Sosiaalitieteiden laitos, sosiologian yksikkö, Turun yliopisto
 • 2008 – Maisterin tutkinto, (LLCE - Langues, littératures et civilisations étrangères), Paris IV Sorbonne
 •  2003 - ylioppilastutkinto, Lieksan lukio

Työkokemus:

 • Syyskuusta 2015 lähtien – Suomen Akatemian tutkijatohtori (2015-2018)
 • 2015/8-2015/6 - Tutkija, Turun yliopisto
 • 2015/5-2015/1 – Yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
 • 2014/12-2014/2 - Koordinaattori (Mcnet - Network for Research on Multiculturalism and Societal Interaction)
 • 2014/1 – Apurahatutkija, Suomen kulttuurisäätiö
 • 2013/12-2013/06 – Tohtorikoulutettava, sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
 • 2013/05-2012/06 – Apurahatutkija, Turun kaupunki
 • 2012/05–2010/6 – Koordinaattori ja tohtorikoulutettava (Mcnet - Network for Research on Multiculturalism and Societal Interaction)
 • 2010/6–2009/8– Tohtorikoulutettava Suomen Akatemian rahoittamassa FiDiPro-projektissa (Multiculturalism as a New Pathway to Incorporation)
 • 2009/7-2009/5 – Apurahatutkija, Turun yliopistosäätiö

Muu työkokemus

 • Toimituspäällikkö, Acta Sociologica-lehdessä tammikuusta 2014 lähtien
 • NOS-HS:n rahoittaman pohjoismaalaisen NordHOME-verkoston koordinaattori, 2016-2018. 
 • Turun poliittisen sosiologian tutkijaryhmän jäsen, vuodesta 2014 lähtien (TURPO)
 • Koordinaattori, KULTVA (Kulttuurisen vuorovaikutuksen tutkijaryhmä, Turun yliopisto), 2014-2015.
 • Koordinaattori, Nordforskin rahoittamassa tutkijaverkostossa, 2010-2012 (Mcgen - Generations, Multiculturalism and Nordic Identity).
 • Koordinaattori, Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus, 2012-2014 (sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto).
 • Toimitussihteeri, Research on Finnish Society-lehdessä, 2014-2015.
 • Kansallisten sosiologipäivien sihteeri, 21.-22.3.2013, Turku.

 

Vertaisarvioidut julkaisut:

Julkaistut ja julkaistavaksi hyväksytyt:

 1. Baser, Bahar & Toivanen, Mari (2018 forthcoming). Diasporas and peace-making: Reflections from Middle East experience (eds. Caroline Fischer & Robin Cohen), Routledge Handbook of Diaspora Studies, Routledge. 
 2. Baser, Bahar & Toivanen, Mari (2018) Diasporic homecomings to Kurdistan Region of Iraq: Pre- and post return experiences shaping motivations to re-return, Ethnicities
 3. ​Baser, Bahar & Toivanen, Mari (2017) Politicized and depoliticized ethnicities, power relations and temporality: Insights to outsider research from comparative and transnational fieldwork​, Ethnic and Racial Studies.
 4. Baser, Bahar & Toivanen, Mari (2017) The politics of genocide recognition: Kurdish nation-building and commemoration in the post-Saddam era​, Journal of Genocide Research.
 5.  Baser, Bahar, Ahmedi, Idris & Toivanen, Mari (2017) "Kurdish diaspora's transnational activism and accommodation of the Kurdish question in Sweden", in Migration from Turkey to Sweden: Integration, Belonging and Transnational Community​, (toim. Bahar Baser, Paul Levin & Hans-Ingvar Roth), I.B. Tauris.
 6. Toivanen, Mari & Baser, Bahar (2016) Gender in the representation of an armed conflit: Kurdish female combatants in French and British media​, Special issue: Kurdish media and culture in the shifting Middle East (Kevin Smets & Ali Fuat Sengül eds.), Middle East Journal of Culture and Communication, vol. 9, no. 3, pp. 294-314.
 7. Emanuelsson, Ann-Catrin, Baser, Bahar, Toivanen, Mari, (2015) In/visible spaces and tactics of transnational engagement: A multidimensional approach to the Kurdish diaspora​, Special Issue, Kurdish Studies Journal, vol. 3, no. 2, pp. 128-150.
 8. Toivanen, Mari (2014a) Political transnationalism as a matter of belonging. Young Kurds in Finland, in Dislocations of Civic Cultural Borderlines - Methodological Nationalism, Transnational Realities and Cosmopolitan Dreams (eds.) Pirkkoliisa Ahponen, Päivi Harinen, Ville-Samuli Haverinen, Springer.
 9. Toivanen, Mari (2014b) ‘Adjusting frequencies’ - Negotiating belonging among Kurdish youth in Finland, in Europe as a multiple modernity: Multiplicity of religious identities and belongings (eds.) Martina Topic & Srdjan Sremac. Cambridge Scholars’ Publishing, Newcastle.
 10. Toivanen, Mari & Kivisto, Peter (2014c) Homing desire at the juncture of place and transnational spaces: the case of young Kurds in FinlandNordic Journal of Migration Research, vol. 4, issue 2, pp. 65-72.
 11. Leinonen, Johanna & Toivanen, Mari (2014d) Introduction to Special Issue: Researching in/visibility in the Nordic context: theoretical and empirical viewsNordic Journal of Migration Research, vol. 4, issue 4, pp. 161-167.
 12. Toivanen, Mari (2014e ) The visual lexica of (national) belonging and nonbelonging in the accounts of young Kurds in Finland, in Special Issue: Researching in/visibility in the Nordic context: theoretical and empirical views,.(eds.) J. Leinonen & M. Toivanen, Nordic Journal of Migration Researchvol. 4, issue 4, pp. 192-200.
 13. Toivanen, Mari (2013a) The role of language in identity negotiations. The case of young Kurds in FinlandNordic Journal of Migration Research, vol. 1, pp. 27-35.
 14. Toivanen, Mari (2013b) Kotona Turussa ja Suomessa? Kurdinuorten neuvottelua kuulumisesta ja identiteeteistä. Tutkimuskatsauksia, Turun kaupunki, 7/2013 (Home in Turku and in Finland? The Negotiation of Belonging and Identities among Young Kurds, Research Report, City of Turku).

Väitöskirja

1.     Toivanen, Mari (2014) Negotiating home and belonging – young Kurds in FinlandAnnales Universitatis Turkuensis, University of Turku.

Kirja-arviot

1. Baser, Bahar (2015) Diasporas and Homeland Conflicts. A Comparative Perspective. Farnham: Ashgate Publishing Limited, in Nations and Nationalism, vol. 22, issue 4, 2016.

2. Yuval-Davis, Nira (2011) The politics of belonging. Intersectional contestations. London: Sage, in Nordic Journal of Migration Research, vol. 2, issue 3, 2011.

3. Hearn, Jeff, Blagojević, Marina, Katherine Harrison (2013) Rethinking transnational men. Beyond, between and within nations. London & New York: Routledge, in NORMA International Journal for Masculinity Studies, vol. 9, 3. 

Muut julkaisut

1. Mari Toivanen (2018) "Kobanista Afriniin - Kurdistanin tapahtumat heijastuvat diasporassa​", Liikkeessä yli rajojen-blogissa.

2. Omer Tekdemir, Mari Toivanen & Bahar Baser (2018 tulossa) "Academics for Peace in Turkey", Peace Review, 30:2, Teaching Peace and War, guest editors Amanda Donahoe and Annick T. R. Wibben.

3. Suvi Salmenniemi & Mari Toivanen (2017) "Mielikuvituksen käyttö on sallittua​", blogikirjoitus pohjautuen Harjoituksia sosiologisessa mielikuvituksessa-opintojaksoon. 

4. Toivanen, Mari (2015) Mikä maa, mikä kansa (What country, what nation), in Esseitä suomalaisesta kiekkokansasta (Essays on Finnish Ice-Hockey Nation) (eds.) Benita Heiskanen& Hannu Salmi, Teos Publishing, Tampere, Finland.

5. Toivanen, Mari (2015) Reflections on the Kurdish diaspora: An interview with Dr. Kendal Nezan, Kurdish Studies, Special issue, Kurdish Studies Journal, vol. 3, no. 2, pp. 209-216. 


Opetus:

Opintojaksot, 2010-2018

 • Sosiologinen mielikuvitus (22t), kevät 2018, Turun yliopisto.
 • Harjoituksia sosiologisessa mielikuvituksessa, (24t), kevät 2017, Turun yliopisto. 
 • Tutkimushaastattelu, (22t), kevät 2014/2015, Turun yliopisto
 • Introduction to Diaspora and Transnational Studies (14t), syksy 2013/2014, Turun yliopisto
 • Seminar on multiculturalism (22t), syksy 2014.
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät (22t), syksy 2013, Turun yliopisto
 • Etnisyys ja identiteetti (10t), syksy 2010, Turun yliopisto

Luennot ja seminaarit, 2010-2018

 • Migration, identity and multiculturalism in Finland, osana Suomalainen yhteiskunta-luentosarjaa, kevät 2018.
 • Jääkiekko ja kansallinen identiteetti, osana Suomalainen yhteiskunta-luentosarjaa, Turun yliopisto, syksy 2017.
 • "Un regard croisé sur la diaspora kurde en France et en Finlande", (2t), osana luentosarjaa "Mutations de l'espace kurde: institutions, acteurs et représentations", l'EHESS, kevät 2017.
 • "Kulttuurinen moninaisuus ja ylirajainen liikkuvuus sosiologian teorioissa" (2t), osana Sosiologian teoreettisia nykykeskusteluja- luentosarjaa, Turun yliopisto, kevät 2017.
 • "Introduction to Finnish Society" (2t), osana Finnish Society: Culture and Institutions- luentosarjaa, Turun yliopisto, kevät 2016.
 • "Debating Multiculturalism - Debating 'Finnishness'?" (2t), osana Finnish Society: Culture and Institutions- luentosarjaa, Turun yliopisto
 • "Kuulumisen ja kodin neuvottelua – teoreettisia avauksia" (2t), osana "Sosiaalitieteden teoriat- opintojaksoa, kevät 2015, Turun yliopisto
 • Harjoitteluseminaari (6t), Turun yliopisto
 • "The EU and International Migrations" (2t), osana Europe and the Other- luentosarjaa, kevät 2015, Turun yliopisto
 • "The EU and Migration: Fortress Europe?" (2t), osana Europe and the Other- luentosarjaa, kevät 2014, Turun yliopisto
 • "Multiculturalism and National Identity in the Finnish Context" (2t), kevät 2011, Turun yliopisto
 • "Maahanmuuttajat suomalaisilla työmarkkinoilla" (2t), syksy 2010, Turun yliopisto
 • "Ethnic Relations in Contemporary Finnish Society" (2t), syksy/kevät 2010, Turun yliopisto.

Muut - kielitaito:

 • ​Suomi - äidinkieli
 • Englanti - erinomainen
 • Ranska - erinomainen
 • Ruotsi - välttävä
 • Turkki - välttävä
 • Saksa - perusteet

Muut – kansainvälinen kokemus:

Opiskelija/tutkijavaihdot ulkomaille:

 • 2015 - EHESS (Paris), 10kk
 • 2012 - Galatasary University, Istanbul, 6kk
 • 2009 - Kurdish Institute of Paris, 3vko
 • 2006-2007 - Queens College, New York, 12kk

Kansainväliset konferenssit ja kesäkoulut:

 • ISA International Studies Association Conference (San Francisco, US, 2018)
 • ESA Mid-Term Conference, "The Challenge of Global Sociological Imagination" (Helsinki, 2018)
 • Second International Kurdish Migration Conference "Globalisation, Diaspora and Transnational Belonging" (London 2016)
 • After Genocide: From Trauma to Rebirth - A Gendered Perspective Conference (Yerevan, Armenia 2016)
 • Ethnographic encounters: Methodological reflections on multi-sited fieldwork-conference (Turku 2016)
 • Spaces and tactics of politics: Transnational connections, neoliberalisation and the reshaping of civil society-conference (Turku, 2015)
 • The role of non-state actors in building human security: opportunities and challenges (Istanbul 2016)
 • ISA World Congress of Sociology (Yokohama, Japan, 2014)
 • RECODE Summer School (Dublin, 2013)
 • Etmu Days (Joensuu 2017; Jyväskylä 2016; Turku 2012; Tampere 2010; Joensuu 2009)
 • Kurdish Migration and Diaspora (Uppsala, 2012)
 • World Kurdish Congress (Erbil, Iraq, 2012)
 • Power and Difference (Tampere, 2012)
 • MCgen network - research seminar III (Uppsala, 2012)
 • MCgen network research seminar I (Roskilde, 2012)
 • ESA summer School (Turku, 2010)
 • Nordic Migration Research Training (Helsinki, 2010)
 • Sociology Days (Jyväskylä 2018; Helsinki, 2015; Turku 2013; Tampere, 2010)

Asiasana:
Tagit: