in English
 
 
Asumisen sosiologia
Asumisen sosiologia tarkastelee asumista sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutuksen kenttänä, jolla on monia toimijoita erilaisissa asemissa ja rooleissa: asukkaat asuntojen kuluttajina ja käyttäjinä, asuntoja tuottavat, jakelevat ja rahoittavat markkinatoimijat, julkisen vallan organisaatiot asuntopolitiikan toimijoina ja toteuttajina, poliitikot ja kansalaiset asuntopolitiikan tekijöinä. Asumisen sosiologian kohteina ovat muun muassa asumiseen liitetyt merkitykset, asunnon valinta, asunnottomuus, asumisen sosiaaliset erot, asumisen järjestelmät sekä asuntopolitiikka ja sen muutokset.

Tutkijat
Hannu Ruonavaara

Hankkeet
Päivitetään...
Asiasana:
Tagit: