in English
 
 
Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt
Hankkeessa selvitetään etnisen profiloinnin esiintymistä Suomessa, sen yleisyyttä, muotoja ja niitä tulkintoja, joiden kautta etnisen profiloinnin kohteena olevat vähemmistöjen jäsenet ja poliisiviranomaiset asiaa tarkastelevat. Hankkeessa analysoidaan myös niitä käytäntöjä ja logiikkoja, jotka johtavat etniseen profilointiin. Hankkeen tavoitteena on tieteen, taiteen ja journalismin keinoin lisätä ymmärrystä ilmiöstä ja tuoda se yhteiskunnallisesti näkyväksi. Kolmivuotista (2015-2018) hanketta rahoittaa Koneen säätiön Jakautuuko Suomi-ohjelma.
 
Tutkimus tuo tietoa etnistetyistä, rodullistetuista, sukupuolittuneista ja sukupolvittuneista eronteoista ja käytännöistä, joita profilointiin liittyy sekä näiden seurauksista pysäytysten kohteeksi joutuneiden elämässä. Samalla analysoidaan sitä, miten profiloinnin kohteeksi joutuvat etsivät strategioita selvitä tilanteista ja ulkopuoliseksi asettamisesta sekä millaisin keinoin he haastavat eriarvoistavia käytäntöjä. Tutkimuksessa yhdistetään useita kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia aineistoja: yksilö- ja ryhmähaastatteluja, osallistuvaa havainnointia, kyselyaineistoja sekä päiväkirjatekstejä.
 
Hankkeen media- ja kulttuuriosuudessa toteutetaan interaktiivinen webdokumentti, journalistisia artikkeleita ja reportaaseja, valokuvanäyttely ja sen yhteydessä järjestettävät keskustelutilaisuudet.
 
Projektin kotisivut
 
Projektin jäsenet:
Suvi Keskinen, projektinjohtaja, tutkimusosuuden vastuuhenkilö (suvkes@utu.fi)
Kati Pietarinen, toimittaja, media- ja kulttuuriosuuden vastuuhenkilö (katri.pietarinen@utu.fi)
Maryan Abdulkarim, kirjoittaja-aktivisti
Aminkeng A Alemanji, tutkija
Laura Böök, valokuvaaja
Markus Himanen, tutkija
Antti Kivijärvi, tutkija
Kari Kuukka, media-asiantuntija
Thaddeus Ndukwe, tutkimusavustaja (31.5.2016 asti)
Nirosha Pöyhölä, tutkimusavustaja
Venla Rousku, tutkimusavustaja
Uyi Osazee, tutkija (30.4.2017 ast) 
 
Asiasana:
Tagit: