in English
 
 
Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt
Hankkeessa selvitetään etnisen profiloinnin esiintymistä Suomessa, sen yleisyyttä, muotoja ja niitä tulkintoja, joiden kautta etnisen profiloinnin kohteena olevat vähemmistöjen jäsenet ja poliisiviranomaiset asiaa tarkastelevat. Hankkeessa analysoidaan myös niitä käytäntöjä ja logiikkoja, jotka johtavat etniseen profilointiin. Hankkeen tavoitteena on tieteen, taiteen ja journalismin keinoin lisätä ymmärrystä ilmiöstä ja tuoda se yhteiskunnallisesti näkyväksi. Kolmivuotista (2015-2018) hanketta rahoittaa Koneen säätiön Jakautuuko Suomi-ohjelma.
 
Tutkimus tuo tietoa etnistetyistä, rodullistetuista, sukupuolittuneista ja sukupolvittuneista eronteoista ja käytännöistä, joita profilointiin liittyy sekä näiden seurauksista pysäytysten kohteeksi joutuneiden elämässä. Samalla analysoidaan sitä, miten profiloinnin kohteeksi joutuvat etsivät strategioita selvitä tilanteista ja ulkopuoliseksi asettamisesta sekä millaisin keinoin he haastavat eriarvoistavia käytäntöjä. Tutkimuksessa yhdistetään useita kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia aineistoja: yksilö- ja ryhmähaastatteluja, osallistuvaa havainnointia ja kyselyaineistoja.
 
Hankkeen media- ja kulttuuriosuudessa toteutetaan interaktiivinen multimediasivusto, journalistisia artikkeleita ja reportaaseja sekä keskustelutilaisuuksia.
 
Projekti on siirtynyt Helsingin  yliopistoon 1.9.2017 ja sen uudet kotisivut löytyvät osoitteesta
 
Katso myös
 
Projektin jäsenet:
Suvi Keskinen, projektinjohtaja, tutkimusosuuden vastuuhenkilö (suvi.keskinen@helsinki.fi; suvkes@utu.fi)
Kati Pietarinen, toimittaja, media- ja kulttuuriosuuden vastuuhenkilö
Maryan Abdulkarim, kirjoittaja-aktivisti
Aminkeng A Alemanji, tutkija
Laura Böök, valokuvaaja
Markus Himanen, tutkija
Antti Kivijärvi, tutkija
Kari Kuukka, media-asiantuntija
Thaddeus Ndukwe, tutkimusavustaja (31.5.2016 asti)
Nirosha Pöyhölä, tutkimusavustaja
Venla Rousku, tutkimusavustaja (15.9.2017 asti)
Uyi Osazee, tutkija (30.4.2017 ast) 
 
Asiasana:
Tagit: