in English
 
 
Hyvinvointi

​​Hyvinvointitutkimuksen painopiste tarkastelee hyvinvointia laaja-alaisesti. Se pureutuu yhtäältä kotitalous- ja yksilötason hyvinvointiin. Tutkimuskohteina ovat väestön elinolot ja elinolojen determinantit.  Hyvinvointia ja siinä ilmeneviä väestöryhmien välisiä eroja lähestytään esimerkiksi tulojen, kulutuksen, varallisuuden, terveyden, sosiaalisten suhteiden tai luottamuksen näkökulmista. Lisäksi tutkitaan ihmisten käsityksiä ja kokemuksia hyvinvoinnista. Tutkimuskohteina ovat toisaalta hyvinvoinnin tuottamiseen liittyvät järjestelmät ja niitä koskevat politiikat. Kiinnostus kohdistuu sosiaali- ja terveyspoliittisten järjestelmien toimintaperiaatteisiin, niiden toimintaympäristöön, niissä tapahtuneisiin muutoksiin ja niissä ilmeneviin eroihin eri maiden välillä.

 

Tutkijat

Mikko Niemelä
Harley Bergroth
Jani Erola
Juho Härkönen
Sanni Jalonen
Johanna Kallio
Camilla Kantola
Laura Lyytikäinen
Johanna Nurmi
Suvi Salmenniemi
Inna Perheentupa
Tatiana Tiaynen-Qadir
Teemu Vauhkonen
 

Hankkeet

 

Hyvinvointivaltion katutason työntekijöiden sosiaalipoliittiset mielipiteet ja käsitykset
Tutkija: Johanna Kallio
Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto (Svenska social- och kommunalhögskolan) ja Lunds universitet (Socialhögskolan).

Yksinhuoltajien köyhyys ja sosioekonomisen aseman muutos Suomessa ja Isossa-Britanniassa
Tutkija: Camilla Kantola

Welfare and Nordic crisis management strategies: A comparative research project
Tutkija: Mikko Niemelä
Hankkeen johtaja: Stefán Ólafsson, University of Iceland

The social legitimacy of targeted welfare: New perspectives on popular welfare deservingness opinions
Tutkijat: Mikko Niemelä ja Johanna Kallio
Hankkeen johtaja: Wim van Oorschot, Leuven University

Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries
Tutkija: Mikko Niemelä
Hankkeen johtaja: Aine Ni Leime, National University of Ireland Galway
Yhteistyökumppanit: ISCH COST Action IS1409 (http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1409)

Eurooppalaiset köyhyysnäkemykset
Tutkijat: Mikko Niemelä ja Johanna Kallio

Eläköitymisen polut: Mielenterveysperusteiseen työkyvyttömyyteen vaikuttavat tekijät rekisteri- ja järjestelmätiedon valossa (RETIRE)
Tutkija: Mikko Niemelä
Hankkeen johtaja: Sami Pirkola, Tampereen yliopisto
Yhteistyökumppanit: Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kela

Sairauspoissaoloja koskevat käytännöt lääkärien työssä
Tutkija: Mikko Niemelä
Hankkeen johtaja: Ilona Autti-Rämö, Kela
Yhteistyökumppanit: Kela ja Lääkäriliitto

Tracking the therapeutic: Ethnographies of wellbeing, politics and inequality
Tutkijat: Harley Bergroth, Laura Lyytikäinen, Johanna Nurmi, Inna Perheentupa, Tatiana Tiaynen-Qadir
Hankkeen johtaja: Suvi Salmenniemi

Hyvinvointi, kansalaisuus ja terapeuttinen diskurssi suomalaisessa poliittisessa keskustelussa 1970-2015"
Tutkijat: Suvi Salmenniemi ja Arttu Saarinen

Elämänkokemukset, ylisukupolviset prosessit ja lasten hyvinvointi ja kehitys
Tutkijat: Sanni Jalonen, Jani Erola
Hankkeen johtaja: Juho Härkönen
Yhteistyökumppanit: FinnBrain (TY, Lääketieteellinen tiedekunta)

Tackling Inequalities in Times of Austerity
Hankkeen johtaja: Mikko Niemelä

Asiasana:
Tagit: