in English
 
 
Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimuksessa tarkastellaan muuttoliikkeisiin, etnisyyteen, rodullistamiseen ja ylirajaisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia prosesseja sekä kuulumisen ja identiteetin kysymyksiä. Monikulttuurisuuden tutkijat käsittelevät niin muuttajien ylirajaista elämää ja kuulumisen moninaisuutta kuin erontekoja ja eriarvoisuutta tuottavia käytäntöjä, käsityksiä ja rakenteita suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkijat ovat kiinnostuneita myös kansalliseen identiteettiin ja sen määrittelyihin sekä jälkikolonialismiin liittyvistä kysymyksistä.


Tutkijat

Suvi Keskinen
Mari Toivanen
Minna Seikkula
Chuan-Ying Liu


Tutkimushankkeet

Postethnic Activism in the Neoliberal Era. Translocal Studies on Political Subjectivities, Social Imaginaries and Alliance-building

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Rahoituskaus: 2014-2019

Akatemiatutkija Suvi Keskinen


Pysäytetyt - Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt

Rahoittaja: Koneen säätiö

Rahoituskausi: 2015-2018

Projektin jäsenet: Suvi Keskinen (johtaja), Markus Himanen, Uyi Osazee, Antti Kivijärvi, Nirosha Pöyhölä, Thaddeus Ndukwe, Kati Pietarinen, Laura Böök, Maryan Abdulkarim


Diasporinen kansalaisuus osallistumiskeinona - vertaileva tutkimus toisen polven poliittisesta transnationalismista kurdi- ja turkkilaisyhdistyksissä Helsingissä ja Lontoossa 

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Rahoituskausi: 2015-2018

Tutkijatohtori Mari Toivanen


Meneillään olevia väitöstutkimuksia:

- Minna Seikkula: Intersektionaalinen näkökulma antirasistiseen toimintaan ja sen ehtoihin

- Chuan-Ying Liu: The social situation and social welfare of transnational marriage migrants in Taiwan"

- Kathleen Mufti: Representations of Human Trafficking in Texas and Beyond: who draws the line?

- Evgenii Volen: Changing Identity of Russian-speaking Minority in Finland in Condition of Political and Economic Conflicts Between Russia and the EU

Asiasana:
Tagit: