in English
 
 
Perheet

​Teemme perheitä koskevaa sosiologista ja väestötieteellistä tutkimusta.
Tutkimuksen keskiössä on perhedynamiikka ja sen yhteydet
taloudellis-sosiaaliseen eriarvoisuuteen yksilöiden elämänkuluissa ja
sukupolvien välillä. Perhedynamiikan ulottuvuuksista tutkimme etenkin avo-
ja avioliittojen muodostumista ja purkautumista sekä lastensaantia.

Käytämme tutkimuksessa kansainvälisesti ainutlaatuisia
rekisteriaineistoja, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia perheellistymistä
koskevan tutkimuksen sisällölliseen ja metodologiseen kehittämiseen.
Tutkimuksessa mm. kehitämme holistista elämänkulkunäkökulmaa
perheellistymisreitteihin ja eriarvoisuutta luoviin prosesseihin
täydentämään perinteistä yksittäisten elämäntapahtumien tutkimusta.


Tutkijat

Marika Jalovaara
Katja Pohjola
Eevi Lappalainen
Anneli Miettinen
Hannu Lehti
Juho Härkönen
 

Hankkeet

Marika Jalovaara, akatemiatutkijan hanke "Perhedynamiikka ja sosiaalinen eriarvoisuus / Family Dynamics and Social Inequalities", 2014–2019. Aiheina mm. erilaiset perheellistymispolut sekä niiden syyt ja (osin sukupuolittuneet)
seuraukset; liittojen purkautumiseen vaikuttavat tekijät; katkonaisten
liittourien yhteydet lastensaantiin. Rahoittaja: Suomen Akatemia 2014–2019.

Eevi Lappalainen, väitöskirjahanke: Yksinhuoltajuus elämänkulussa ja sen
vaikutus työuriin. Rahoittaja Families And Societies-hanke (EU FP7) ja TITA.

Anneli Miettinen, väitöskirjahanke: Sosioekonomisten resurssien yhteys
yksilöiden ja parien lastenhankintaan.  Rahoittaja: Väestöliitto, Koneen
säätiö.

Katja Pohjola, väitöskirjahanke: Lastensaannin, perhevapaiden ja työuran
väliset yhteydet suomalaisten elämänkulussa. Rahoittajat: Turun
yliopistosäätiö, Alli Paasikiven säätiö sekä TITA.

Juho Härkönen, akatemiahanke: Elämänkokemukset, ylisukupolviset prosessit
ja lasten hyvinvointi ja kehitys. Projektissa tarkastellaan vanhempien elämänkaaren kokemusten (ml. työ-, tulo-, perhe-, sekä koulutushistorioiden) vaikutusta raskausajan terveyteen sekä lasten varhaiseen kehitykseen. Rahoittaja: Suomen Akatemia, 2015–­2019.

Hannu Lehti, väitöskirjahanke: Sosiaalisen rakenteen ja
elämänkulkuhaittojen vaikutukset sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Aiheina mm.
vanhemman työttömyyden vaikutukset lapsen sosioekonomiseen asemaan sekä
parinvalintaan vaikuttavat sosiaaliset haitat. Rahoittaja: European Research
Council (ERC), 2014–­2017.

Asiasana:
Tagit: