in English
 
 
Sosiaalinen eriarvoisuus
Sosiaalisen eriarvoisuuden tutkimisessa keskitymme sen kaikkein merkittävimpiin muotoihin: yhteiskuntaluokka-, koulut- ja tuloeroihin sekä näiden ajalliseen ja yhteiskuntien väliseen vaihtelun syiden ja seurausten tutkimiseen. Ensimmäisenä vahvuusalueena on sukupolvittain periytyvän eriarvosiuuden selittäminen: miten vanhempamme ja perhetaustamme vaikuttavat siihen, millaiseen koulutukseen hakeudumme, mihin asemaan pääsemme ja miten elämässä pärjäämme. Toisena vahvuusalueena on huono- ja hyväosaisuuden kasautuminen elinkaaren aikana, perheittäin ja erilaisissa asuinympäristöissä. Kolmantena erityisalana on edellisiin tekijöihin liittyvien terveyserojen tutkimus.

Tutkijat

Jani Erola
Juho Härkönen
Mikko Niemelä
Marika Jalovaara
Elina Kilpi-Jakonen
Johanna Kallio
Irene Prix
Antti Tanskanen
Hannu Lehti
Sanni Jalonen
Aleksi Karhula
Heta Pöyliö
Teemu Vauhkonen
Katja Pohjola


​Hankkeet:

Intergenerational Cumulative Disadvantage and Resource Compensation (INDIRECT)

Eläköitymisen polut: Mielenterveysperusteiseen työkyvyttömyyteen vaikuttavat tekijät rekisteri- ja järjestelmätiedon valossa (RETIRE)
Tutkija: Mikko Niemelä
Hankkeen johtaja: Sami Pirkola, Tampereen yliopisto
Yhteistyökumppanit: Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kela

Gender and health impacts of policies extending working life in western countries
Tutkija: Mikko Niemelä
Hankkeen johtaja: Aine Ni Leime, National University of Ireland Galway

Asiasana:
Tagit: