in English
 
 
Terveys, tieto ja asiantuntijuus: vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään
 
Hanke vastaa ajankohtaiseen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen ymmärtää vaihtoehtohoitojen käyttöä ja rokotekriittisyyttä. Hankkeen vahvuutena on sosiologisen ja historiallisen tutkimuksen yhdistäminen, sillä pitkän aikavälin perspektiivistä katsottuna lääketiedekriittisyys ei ole hetkellinen, vaan syvälle moderniin yhteiskuntaan juurtunut ilmiö.
 
Tarkastelemme rokotekriittisyyteen ja vaihtoehtohoitoihin kiinnittyvää koululääketieteen kritiikkiä kansalaisten, mutta myös terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Tarkastelun kohteena ovat kritiikin taustalta löytyvät käsitykset sairaudesta, terveydestä, tiedosta ja asiantuntijuudesta, sekä näiden käsitysten historiallinen jatkumo 1900-luvun alusta nykypäivään.
 
Hanketta rahoittaa Emil Aaltosen säätiö vuosina 2018-2020.
 
 
Hankkeen johtajat:
VTT Johanna Nurmi                         YTT Pia Vuolanto
johnurm(at)utu.fi                          Pia.Vuolanto(a)staff.uta.fi
puh. 029 450 3081                          puh. 050 3186240
 
Hankkeen tutkijat:
FM Suvi Rytty                                    TtM Tiina Väänänen
suvi.rytty(a)utu.fi                             tiina.a.vaananen(a)gmail.com
                                                           puh. 0500 764350
 
 
Asiasana:
Tagit: