in English
 
 
Yhteiskuntateoriat
Yhteiskuntateoriat tarkastelevat yhteiskuntatieteiden peruskäsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Niissä kiinnostuksen kohteena ovat usein sosiaalinen toiminta, sosiaalinen järjestys ja yhteiskunnallinen muutos. Yhteiskuntateoriat käsittelevät myös sosiaalisen todellisuuden ja kulttuurin perusluonnetta sekä ominaispiirteitä suhteessa esimerkiksi käyttäytymistieteiden ja luonnontieteiden tutkimuskohteisiin. Lisäksi niihin voi sisältyä yhteiskuntakriittistä näkemyksiä siitä, miten yhteiskuntaa pitäisi muuttaa jotta eri ihmisryhmiä alistavia ja eriarvoisuutta tuottavista valtarakenteista ja mekanismeista päästäisiin eroon.

Tutkijat
Tuukka Kaidesoja
Hannu Ruonavaara
Ismo Kantola
Camilla Kantola
Asiasana:
Tagit: