in English
 
 
Sosiaalipolitiikan esittely
 

​Mitä sosiaalipolitiikka on?

Sosiaalipolitiikkaa ovat ne toimenpiteet, joilla tasoitetaan hyvinvoinnin jakautumista kansalaisryhmien ja ihmisen eri elämänvaiheiden välillä. Yliopistollisena tieteenalana sosiaalipolitiikka tutkii hyvinvoinnissa ilmeneviä puutteita, erilaisia sosiaalisia ongelmia, jotka aiheuttavat hyvinvoinnin vähenemistä sekä toimintaa, jolla hyvinvointia pyritään edistämään.

Sosiaalipolitiikan tutkimuskohteet

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan painopisteenä on sosiaalipoliittisten järjestelmien vertaileva tutkimus. Miten ja miksi eri maiden uudelleenjakojärjestelmät poikkeavat toisistaan? Millaisia seurausvaikutuksia järjestelmillä on? Miten tehokkaasti eri maiden järjestelmät toimivat? Missä määrin tulonjakoa tasoitetaan? Missä määrin huono- ja hyväosaisuutta eri maissa esiintyy? Mikä on sosiaalipolitiikan kannatusperusta? Miten talouden ja sosiaalipolitiikan yhteispeli toimii?

Sosiaalipolitiikan opinnot

Sosiaalipolitiikan opinnoissa perehdytään sosiaalipoliittisiin järjestelmiin, niiden taustafilosofioihin ja toimintatapoihin. Opinnoissa painottuvat eri maiden sosiaalipoliittisten järjestelmien taustoja luotaavat teoriaopinnot, kansainväliset vertailut ja tutkimusmenetelmät. Tavoitteena on saada kuva erilaisten järjestelmien tavoitteista, rakenteesta ja seurauksista. Vertaileva tutkimus edellyttää kansainvälisiä opintoja, mihin Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen laaja kansainvälinen tutkimus- ja opetusyhteistyö tarjoaa hyvät mahdollisuudet.

Mitä opintojen jälkeen?

Sosiaalipolitiikka pääaineena valmistuneet ovat sijoittuneet eri alojen suunnittelu-, koulutus-, tutkimus- ja hallintotehtäviin. Talouden integraation ja kansainvälistymisen myötä Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen erityisosaaminen, kansainvälisen sosiaalipolitiikan tuntemus, tulee entistä tärkeämmäksi. Tulevaisuudessa yhä useampi valmistuneista löytääkin työpaikkansa erilaisista kansainvälisistä organisaatioista.
 
Keywords:
Tags: