in English
 
 
Turun työtieteiden keskus

 
 
Synergiaa rajat ylittäen: Tutkimus ja työelämä kohtaavat

 

Työelämän tämän päivän ja tulevaisuuden haasteet ja kysymykset asettuvat monen tieteenalan alueille.  Uuden tutkimustiedon aikaansaamisessa tarvitsemme eri tutkimusalueiden välistä yhteistyötä.  Turun työtieteiden keskus pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen ja tuottamaan työelämän asiantuntijoiden käyttöön monipuolista tutkittua tietoa.

 

Turun työtieteiden keskus on työhön ja työelämään liittyvän, monitieteisen tutkimuksen, opetuksen, kehittämisen ja työelämäyhteistyön foorumi.
 
Turun työtieteiden keskus on perustettu Turun yliopistoon huhtikuussa 2011. Keskuksen toimintaa johtaa professori Anne Kovalainen yhteistyössä työtieteiden keskuksen  johtoryhmän kanssa. Johtoryhmän jäsenet edustavat kaikkia Turun yliopiston tiedekuntia. Keskuksessa ovat yliopiston eri tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun lisäksi mukana Åbo Akademi, Työterveyslaitos sekä n. 130 asiantuntijan kansallinen verkosto. Tämän lisäksi keskus on verkostoitunut kansainvälisesti. Keskuson organisoinut vuodesta 2013 joka toinen vuosi kansainvälisen työn ja työelämän tutkimuksen monititeteisen WORK- konferenssin.  Ks. WORK2013, WORK2015 ja WORK2017.

Turun työtieteiden keskus toimii verkostomaisesti ja sijaitsee tällä hetkellä Turun kauppakorkeakoulun yhteydessä.


Mitä työtieteet ja monitieteisyys tarkoittavat keskuksen toiminnassa?

Työtieteet kokoaa työn ja työelämän laajan tutkimusalueen ja eri asiantuntijuusalueet yhteen. Työtieteiden kenttä sisältää laajasti työelämään liittyviä yhteiskunta-, yhteisö- ja yksilötason kysymyksiä.  Tieteitä yhdistää kiinnostus samaan kohteeseen: työhön ja työelämään. Työtä ja työelämään liittyviä kysymyksiä tarkastellaan eri tieteenalojen näkökulmista, eri aineistoin ja eri menetelmin sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden ja asiantuntijoiden tukemana. Keskus pyrkii verkostoimaan tutkijoita ja toimijoita paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
 
Monitieteisyys kattaa väljässä merkityksessään eri tieteenalojen näkökulmat, menetelmät, sekä tieteidenvälisyyden että poikkitieteelliseen tutkimusotteen.
 

Mitä teemme?

 • koordinoimme ja toteutamme monitieteistä työelämätutkimusta
 • järjestämme monitieteisiä työelämään valmentavia opintoja eri tiedekuntien maisteri- ja tohtoriopiskelijoille 
 • edistämme työtieteiden asiantuntijayhteistyötä ja verkostoitumista mm. ajankohtaisseminaareilla ja kansainvälisin konferenssitapaamisin

Mihin pyrimme?
 • tutkimusyhteistyön lisäämiseen
 • tiedon ja oppimisen lisäämiseen
 • työelämän tarpeisiin vastaamiseen
 • tutkimusaineistojen ja -tulosten yhteiskäyttöön
 • laaja-alaisiin, moniulotteisiin tutkimushankkeisiin
 • yhteisiin tutkimusrahoitushakemuksiin
 • tutkimustulosten vaikuttavuuden parantamiseen
 • tutkimustiedon levittämiseen
 • ratkaisujen tuotteistamiseen

Asiasana:
Tagit:

 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript