in English
 
 
Turun kansainvälinen koulu

Turun kansainvälisessä koulussa annetaan perus- ja lukio-opetusta. Perusopetuksessa koulu noudattaa suomalaisen opetussuunnitelman viitekehystä, mutta opetussuunnitelma sisältää kansainvälisten The Primary Years Programme (PYP, vuosiluokat 1-4) ja The Middle Years Programme (MYP, vuosiluokat 5-9) -opetusohjelmien mukaisia painotuksia. Lukiossa noudatetaan kansainvälistä IB Diploma Programme -opetusohjelmaa.

Turun kansainvälinen koulu on perustettu vastaamaan niihin koulutuksellisiin tarpeisiin, joita Turun seudun kansainvälistyminen ja kasvava kansainvälinen toiminta edellyttävät. Koulun tarjoama opetus on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisten perheiden lapsille, jotka asuvat tilapäisesti tai pysyvästi Suomessa sekä suomalaisten perheiden lapsille, jotka palaavat takaisin Suomeen sekä myös niille suomalaisperheiden lapsille, jotka haluavat jostain muusta perustellusta syystä päästä Turun kansainväliseen kouluun. Lisäksi edellytyksenä kansainvälisen koulun oppilaaksi pääsylle on, että lapsen kielitaito on riittävä englannin kielellä opiskeluun. Oppilaiden kielitaito varmistetaan erikseen järjestettävällä testillä. 

Lisätietoja ja tiedustelut

Tietoja oppilaaksi ottamisen perusteista ja hakulomake (tulostettavissa) löytyvät näiltä www-sivuilta. Hakulomakkeita voi tilata myös Turun kansainvälisen koulun rehtori Vesa Valkilalta, puh. 0400-523 093, e-mail: vesa.valkila@tnk.utu.fi. Hän vastaa myös koulua koskeviin tiedusteluihin.

Löydät lisää tietoja Turun kansainvälisen koulun englanninkielisiltä sivuilta

Asiasana:
Tagit:
Turun kansainvälinen koulu
Kraatarinkatu 4
20610 Turku

Seuraa meitä: 
   
© Turun yliopisto