in English
 
 
Oppilaaksiottamisen perusteet Turun kansainväliseen kouluun

Perusopetuksen luokat 1-9 

I Suomenkieliset ja englantia äidinkielenään puhuvat lapset 

Turun kansainvälinen koulu on Turun kaupungin ylläpitämä oppilaitos, jonka opetuskielenä on englanti. Koulun tarjoama opetus on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisten perheiden lapsille, jotka asuvat tilapäisesti tai pysyvästi Suomessa sekä suomalaisten perheiden lapsille, jotka palaavat ulkomailta takaisin Suomeen sekä myös niille suomalaisperheiden lapsille, jotka haluavat jostain muusta perustellusta syystä päästä Turun kansainväliseen kouluun. Lisäksi edellytyksenä kansainvälisen koulun oppilaaksi pääsylle on, että lapsen kielitaito on riittävä englannin kielellä opiskeluun. Oppilaiden kielitaito varmistetaan oppilaaksihakuvuoden keväällä (tarkentuu myöhemmin) järjestettävällä testillä. Testi sisältää sekä kirjallisen että suullisen osion. Sellainen oppilas, joka hakee opiskelupaikkaa kansainvälisestä koulusta vasta myöhemmin kouluvuoden aikana, voidaan testata erikseen sovittavana ajankohtana. Muiden kuin ensimmäiselle luokalle pyrkivien oppilaiden taito opiskella englannin kielellä testataan hänen pyrkiessään kouluun vuosiluokkakohtaista materiaalia käyttäen. Englantia ainoana äidinkielenään puhuvien lasten ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Oppilaspaikkojen määrä on rajoitettu. Jos hakijoita on oppilaspaikkoja enemmän, oppilaaksi otetaan kielikokeen tulosten osoittamassa järjestyksessä. 

II Ulkomaalaiset lapset, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai englanti 

Ulkomailta Suomeen saapuva lapsi, jolla ei ole suomen kielen taitoa, voidaan ylläpitäjän harkinnan mukaan hyväksyä kansainvälisen koulun oppilaaksi. Oppilashakemukset Kansainväliseen kouluun käsitellään yksitellen. Hakuprosessiin kuuluu perheen haastattelu ja oppilaan englannin kielen taidon testaaminen. Oppilaaksi hyväksymisen perusteina ovat mm. lapsen englannin kielen taito, lapsen koulunkäyntihistoria ja perheen tulevaisuuden suunnitelmat. Kansainvälisen koulun oppilaaksi ei voida hyväksyä suomenkielisiä lapsia, joilla ilmenee erityisiä oppimisvaikeuksia, jotka korostuvat muulla kuin äidinkielellä opiskeltaessa. 

Lukio

Turun kansainvälisen koulun lukion IB-linjalle haku tapahtuu samaa hakulomaketta käyttäen kuin perusopetukseen (Application form). Oppilaat valitaan lukion 1. luokalle perusopetuksen päättötodistuksen ja pääsykokeen perusteella. Lukion pääsykoe järjestetään keväällä. Kokeen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kaikki hakijat tulevat pääsykokeeseen ilman erillistä kutsua. Pyrkiminen IB-linjan toiselle tai kolmannelle luokalle: oppilas voi hakea myös IB-linjan toiselle tai kolmannelle luokalle. Oppilas valitaan koulutodistusten, testin ja haastattelun perusteella. Ota yhteys kouluun halutessasi lisätietoja testistä tai haastattelusta. 

Tiedottaminen 

Turun kansainväliseen kouluun pyrkimisestä ja oppilaaksiottamisen perusteista ilmoitetaan suomalaisissa sanomalehdissä sekä Turun kansainvälisen koulun kotisivuilla, myöhemmin myös Turun kaupungin koululaitoksen kotisivuilla ja Turun yliopiston kotisivuilla.

Asiasana:
Tagit:
Turun kansainvälinen koulu
Kraatarinkatu 4
20610 Turku

Seuraa meitä: 
   
Oppilasvalinta
© Turun yliopisto